Bestemmelse og vurdering af chlorid i beton

Erfaringsblad
(99) 88 09 16 (annulleret)

Problem

Der konstateres stadig flere skader på armerede betonkonstruktioner som følge af chloridangreb på armeringsjernene. Allerede inden der er synlige symptomer, kan chloridangrebet - i form af armeringskorrosion - være langt fremskreden.

I forbindelse med tilstandsvurdering, vedligehold eller større reparationer af et betonbygningsværk bør man altid undersøge chloridindholdet.

Erfaringsbladets sider

Bestemmelse og vurdering af chlorid i beton - side 1 Bestemmelse og vurdering af chlorid i beton - side 2