Bestemmelse og vurdering af chlorid i beton

Erfaringsblad
(99) 88 09 16 (annulleret)
Emneord

Problem: Der konstateres stadig flere skader på armerede betonkonstruktioner som følge af chloridangreb på armeringsjernene. Allerede inden der er synlige symptomer, kan chloridangrebet - i form af armeringskorrosion - være langt fremskreden. I forbindelse med tilstandsvurdering, vedligehold eller større reparationer af et betonbygningsværk bør man altid undersøge chloridindholdet. Korrosionsskader på armering i beton som følge af chlorid, kan optræde følgende steder.

  1. På arealer, hvor der bliver brugt tøsalt, dvs. broer, gangbroer, altangange, parkeringsdæk, trapper og køreramper samt tilgrænsende konstruktionsdele .
  2. Ved svømmebassiner.
  3. Ved havnekonstruktioner.
  4. I beton tilført salt under udstøbningen. Dette kendes, hvor der er brugt calciumchlorid som accelerator, eller hvis tilslaget har været saltholdigt.
  5. I konstruktioner, der har været udsat for brand i materialer, der indeholder PVC.

Tilfælde 1 og 2 omfatter de mest aktuelle skadesområder. Tilfælde 4 kendes kun fra få konstruktioner i Danmark, men er alvorlig, fordi skaderne ofte er meget omfattende, inden de konstateres.

Erfaringsbladets sider

Bestemmelse og vurdering af chlorid i beton - side 1 Bestemmelse og vurdering af chlorid i beton - side 2