Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling

Opstilling af blower-door

Siden 2006 har der i bygningsreglementet været krav til nye bygningers lufttæthed. Ved nybyggeri, hvor der arbejdes systematisk med tætheden, kan de fleste opfylde det nugældende krav i BR10. I 2015 og 2020 skærpes tæthedskravet væsentligt og dermed også kravene til projektering og udførelse. De øgede tæthedskrav i 2020 er vanskelige at opfylde med de nu anviste løsninger og aktuel byggeteknik. I erfaringsbladet behandles forhold, der har indflydelse på lufttætheden – i både nye og eksisterende bygninger. Billedet viser opstilling til måling af lufttæthed med en såkaldt Blower Door.

Annulleret
27. april 2020
ID
(99) 13 12 29