Gå til hovedindhold

Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling

Opstilling af blower-door

Siden 2006 har der i bygningsreglementet været krav til nye bygningers lufttæthed. Ved nybyggeri, hvor der arbejdes systematisk med tætheden, kan de fleste opfylde det nugældende krav i BR10. I 2015 og 2020 skærpes tæthedskravet væsentligt og dermed også kravene til projektering og udførelse. De øgede tæthedskrav i 2020 er vanskelige at opfylde med de nu anviste løsninger og aktuel byggeteknik. I erfaringsbladet behandles forhold, der har indflydelse på lufttætheden – i både nye og eksisterende bygninger. Billedet viser opstilling til måling af lufttæthed med en såkaldt Blower Door.

Indledning

Bygningsreglementets krav til lufttæthed [1] er indført for at reducere energispild, når varm luft strømmer ud gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen (figur 1) [2]. Lufttætheden kan også bidrage til et indeklima uden træk, fordi der kan projekteres og udføres korrekt luftskifte [3] gennem fx ventilationsspalter/friskluftventiler. For at sikre en tæt klimaskærm forudsættes byggeteknisk indsigt og viden om:

  • aktuelle tæthedskrav og tæthedsplanets (figur 2) betydning,
  • materialer i tæthedsplanet,
  • tætningsprincipper og -detaljer,
  • praktisk udførelse af lufttæthed,
  • lufttæthedsundersøgelser, fx Blower Door-prøvning [4, 5, 6].
Vindpåvirkning og luftstrømning gennem en bygning

Figur 1. Inden 2006 var mange nye bygninger relativt utætte. Figuren viser vindpåvirkning og luftstrømning gennem en bygning – dvs. trækgener i vindside og varmetab gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen i læsiden.

Tæthedsplan

Figur 2. Tæthedsplan angivet (rødt) på snittegning. Gennembrydninger af tæthedsplanet medfører erfaringsmæssigt problemer, som kan undgås ved omhyggelig planlægning og projektering af detaljer i tæthedsplanet.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
125 kr.