Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling

Indhold

 • Indledning
 • Tæthedskrav
  • Nye tæthedskrav og dokumentation
  • Eksempel 1
 • Tæthedsplanet
 • Materialer i tæthedsplanet
 • Bygningsudformning
 • Eksempel 2:
 • Damp-, fugt- og radonspærre
 • Samlingsdetaljer
 • Tæthedsundersøgelse
 • Tætte bygninger skal ventileres
 • Passivhuse
 • Tæthedsbegreber
 • Måling af lufttæthed
 • Tæthed – forslag til fremgangsmåde
 • Certificering

Siden 2006 har der i bygningsreglementet været krav til nye bygningers lufttæthed.

Ved nybyggeri, hvor der arbejdes systematisk med tætheden, kan de fleste opfylde det nugældende krav i BR10.

I 2015 og 2020 skærpes tæthedskravet væsentligt og dermed også kravene til projektering og udførelse.

De øgede tæthedskrav i 2020 er vanskelige at opfylde med de nu anviste løsninger og aktuel byggeteknik.

I erfaringsbladet behandles forhold, der har indflydelse på lufttætheden – i både nye og eksisterende bygninger.

Billedet viser opstilling til måling af lufttæthed med en såkaldt Blower Door.

 

Indledning

Vindpåvirkning og luftstrømning gennem en bygning

Figur 1. Inden 2006 var mange nye bygninger relativt utætte. Figuren viser vindpåvirkning og luftstrømning gennem en bygning – dvs. trækgener i vindside og varmetab gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen i læsiden.

Bygningsreglementets krav til lufttæthed [1] er indført for at reducere energispild, når varm luft strømmer ud gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen (figur 1) [2].

Lufttætheden kan også bidrage til et indeklima uden træk, fordi der kan projekteres og udføres korrekt luftskifte [3] gennem fx ventilationsspalter/friskluftventiler.

For at sikre en tæt klimaskærm forudsættes byggeteknisk indsigt og viden om:

 • aktuelle tæthedskrav og tæthedsplanets (figur 2) betydning,
 • materialer i tæthedsplanet,
 • tætningsprincipper og -detaljer,
 • praktisk udførelse af lufttæthed,
 • lufttæthedsundersøgelser, fx Blower Door-prøvning [4, 5, 6].
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling - side 1 Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling - side 2 Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling - side 3 Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling - side 4