Klimaskærmens tæthed – krav, måling, lufttætning

Indhold

 • Indledning
 • Undersøgelse af bygningstæthed
  • Måling af luftskifte
  • Lokalisering af utætheder
 • Lufttætning af bygninger
 • Eksempler på utætheder

I dette erfaringsblad beskrives målemetode og eksempler på utætheder i klimaskærmen samt hvordan der allerede i projekteringen tages hensyn til udførelse af lufttætte samlinger. Billedet viser et såkaldt Blower Door udstyr, hvor ventilatoren er monteret i en yderdør, så der kan indblæses eller udsuges luft med henblik på måling af luftskiftet og lokalisering af klimaskærmens utætheder.

I bygningsreglementerne er der indført skærpede tæthedskrav til klimaskærmen i nyt byggeri. En række målinger på nybyggerier ved brug af den såkaldte Blower Door prøvningsmetode har vist, at de valgte materialer, den gængse byggeteknik og udførselspraksis ofte er for utilstrækkelig til, at tæthedskravet kan overholdes.

Derfor forudsætter overholdelse af tæthedskravene, at der sker ændringer i dansk byggeskik.

 

Indledning

I bygningsreglementernes energibestemmelser [1] er kravene til lufttæthed skærpet. I modsætning til tidligere er der nu sat tal på, idet luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,5 l/s (liter/sekund) pr. m2 opvarmet etageareal ved en trykprøvning med 50 Pa (Pascal). Resultatet af trykprøvningen kan enten opnås ved måling med undertryk eller med overtryk eller et gennemsnit af måling ved under- og overtryk [1].

Tæthedskravet skyldes især ønsker om at reducere energiforbruget i bygninger, som – med de aktuelle isoleringstykkelser – kun kan reduceres lidt ved yderligere isolering.

En indsats mod utætheder i klimaskærmen medfører desuden komfortforbedringer. En tæt klimaskærm betyder:

 • at energiforbruget kan reduceres,
 • at det er muligt at styre ventilationen efter behov,
 • at trækgener undgås,
 • at der ikke trænger varm, fugtig luft ud og kondenserer i klimaskærmen.

I det følgende beskrives, dels hvordan en bygnings tæthed undersøges, dels hvor der forekommer utætheder i klimaskærmen, dels hvordan der sikres en bedre tætning fx ved fodrem, sokkel, ydervægge og samlinger ved væg/loft.

 

 

 

 

 

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Klimaskærmens tæthed – krav, måling, lufttætning - side 1 Klimaskærmens tæthed – krav, måling, lufttætning - side 2