Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Klimaskærmens tæthed – krav, måling, lufttætning

blowerdoor

I bygningsreglementerne er der indført skærpede tæthedskrav til klimaskærmen i nyt byggeri. En række målinger på nybyggerier ved brug af den såkaldte Blower Door prøvningsmetode har vist, at de valgte materialer, den gængse byggeteknik og udførselspraksis ofte er for utilstrækkelig til, at tæthedskravet kan overholdes. Derfor forudsætter overholdelse af tæthedskravene, at der sker ændringer i dansk byggeskik. I dette erfaringsblad beskrives målemetode og eksempler på utætheder i klimaskærmen samt hvordan der allerede i projekteringen tages hensyn til udførelse af lufttætte samlinger. Billedet viser et såkaldt Blower Door udstyr, hvor ventilatoren er monteret i en yderdør, så der kan indblæses eller udsuges luft med henblik på måling af luftskiftet og lokalisering af klimaskærmens utætheder.