Gå til hovedindhold

Hærdning og ibrugtagning af fuger i vådrum

Supplerende oplysninger til BYG-ERFA bladet (42) 05 04 11: Misfarvning af fuger i vådrum – årsager, forebyggelse og udbedring.

Af teknisk konsulent, arkitekt Walter Sebastian, Bygge- og Miljøteknik A/S

Skader på fuger i vådrum opstår hyppigst i den vandpåvirkede del af rummet, dvs. brusenichen, og er overvejende forårsaget af for tidlig ibrugtagning, hvor fugematerialet ikke er fuldstændig hærdet. 

Hvis fugen vandbelastes for tidligt, vil det for hovedparten af cementbaserede produkter medføre, at fugematerialet udvaskes i overfladen og at forurenende elementer sætter sig fast i fugens overflade. 

For de ”bløde” fuger (silikone) vil en for tidlig vandbelastning ofte medføre vedhæftningssvigt og i meget tidlige stadier, at fugemassen presses/trækkes/flyder ud på de tilstødende overflader. Under fugens hindedannelse vil fugemassens overflade endvidere være åben og klæbrig og dermed modtagelig for forurening af fx sæberester, støv o.l. 

I praksis er det næsten umuligt, at angive præcist, hvornår en cementbaseret eller silikonefugemassebaseret fuge er hærdet så meget, at den kan vandbelastes, da dette vil afhænge af materialeegenskaberne for den valgte fuge, rumventilationen og ikke mindst varme- og fugtforholdene under hærdningen. 

Ved ideelle forhold (dvs. +23 ˚C, 50 % relativ fugtighed / RF) vil vandbelastning for 

 

 

  • Rent cementbaserede fuger tidligst kunne ske efter 7 - 28 dages hærdning 
  • Cementbaserede fuger med plasttilsætning og fibre tidligst kunne ske efter 7 - 14 dages hærdning 
  • Cement-epoxy-baserede fuger kunne ske fra få timers til efter 7-14 dages hærdning, afhængig af type 

 

Nedenstående figur 1 kan i tvivlstilfælde give håndværker, rådgiver o.a. en idé om, hvornår ”bløde” fuger tidligst kan vandbelastes. 

Yderligere oplysninger om fuger i vådrum - se 

 

BYG-ERFA blad (42) 050411: Misfarvning af fuger i vådrum – årsager, forebyggelse og udbedring

 

BYG-ERFA blad (42) 950425: Udskiftning af fuger ved fliser i vådrum

 

29.06.2005