Udskiftning af fuger ved fliser i vådrum

Erfaringsblad
(42) 95 04 25 (annulleret)

Indhold

  • Grunde til fugeudskiftning
  • Eftersyn og undersøgelser
  • Rensning og ny fugemasse
  • Primning, glitning og rengøring
  • Skadesårsager
  • Små fugebredder
  • Gennemgribende udskiftning

Fugeslip, der også kaldes vedhæftningsbrud på grund af svigt i bindingen mellem flise og fugemasse, optræder hyppigt i vådrum. Årsagerne til disse skader kan f.eks. være sætning eller svind i gulvkonstruktion (billedet til venstre) eller manglende rengøring før fugning (højre billede). Ved brusepladser er fugeslip især problematisk, da vandbelastningen her er meget stor. Dette BYG-ERFA blad giver eksempler på fugeudskiftning og på helt nye, korrekt udførte fuger mellem gulv og væg samt mellem væg og væg i vådrum.

Fugeslip, der også kaldes vedhæftningsbrud på grund af svigt i bindingen mellem flise og fugemasse, optræder hyppigt i vådrum. Årsagerne til disse skader kan f.eks. være sætning eller svind i gulvkonstruktion (billedet til venstre) eller manglende rengøring før fugning (højre billede). Ved brusepladser er fugeslip især problematisk, da vandbelastningen her er meget stor. Dette BYG-ERFA blad giver eksempler på fugeudskiftning og på helt nye, korrekt udførte fuger mellem gulv og væg samt mellem væg og væg i vådrum.

Grunde til fugeudskiftning

Vandrette fuger, gulv-væg

Helt nye vandrette fuger, gulv-væg, bagvedliggende membran

Figur 1. Hvor der er ingen eller relativt små bevægelser, kan fugen udføres med fleksibel mørtel. Her må ikke bruges fugemasse, da den ikke kan udskiftes. Desuden tillader fugens udformning ikke, at der ilægges fugeunderlag efter flisemonteringen.

Figur 2. Denne fuge kan ikke optage større bevægelser, hverken vandret eller lodret.
Fugeløsningen, som har sliptape, kan også anvendes som lodret hjørnefuge.
Bredden skal mindst være 10 mm; ved udskiftning af bestående fuger dog ned til 8 mm.

Figur 3. Denne fuge kan optage relativt store bevægelser, både vandret og lodret.
Som fugeunderlag kan anvendes EPDM-profil. Ved tykkere gulvklinker kan bruges rund underlagsprofil. Afrundede kanter på gulvklinker giver risiko for vandansamling.

I konstruktioner, hvor vandtætheden er sikret ved en uskadt, under- eller bagvedliggende membran, udskiftes fuger primært med henblik på pænt fugeudseende og let rengøring.
Behovet for udskiftning af fuger kan også blive aktuelt, hvor der optræder fugeskader, som er forårsaget af brist i membran og nærliggende konstruktioner. I så fald må skadesårsagen afhjælpes hurtigst muligt for at undgå mere omfattende ødelæggelser.
En konstruktions vandtæthed må ikke kun baseres på, at dens fuger er vandtætte.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Udskiftning af fuger ved fliser i vådrum - side 1 Udskiftning af fuger ved fliser i vådrum - side 2 Udskiftning af fuger ved fliser i vådrum - side 3 Udskiftning af fuger ved fliser i vådrum - side 4