Gå til hovedindhold

Vurdering af armeringsjerns rustgrad

Frilagt armering i bærende bjælke

Korrosion af armeringsjern er på grund af de mulige konsekvenser for de statiske forhold den farligste af de nedbrydningsmekanismer, som kan forekomme i armerede betonkonstruktioner. Ved tilstandsbeskrivelser er det derfor vigtigt at bestemme armeringens rustgrad. Imidlertid er det yderst vanskeligt med ord entydigt at beskrive armeringsjerns tilstand. Ligeledes afhænger det af øjnene, der ser, hvor alvorligt en vis tilstand betragtes. Fastlægges rustgraden ikke korrekt, kan man risikere enten at udføre unødige reparationer eller at negligere en rustudvikling, der i sidste ende kan medføre kollaps. Figur 1. Frilagt armering i bærende bjælke. Rustgrad 3.

ID
(29) 94 12 22
Udgave
2
Emneord

Forslag til løsning

Vurderinger af armeringsjerns rustgrad gøres entydige ved en standardisering af ophugningsmetodikken samt anvendelse af en 4-punkts skala til beskrivelse af armeringens tilstand. Armering frilægges ved behugning af den omgivende beton. Det er vigtigt ikke at ramme armeringsjernene med huggeværktøjet. Hele armeringsdiameteren bør frilægges i ikke under 200 mm´s længde, og således at også bagsiden kan inspiceres med tandlægespejl eller lignende. Ved ophugning til netarmering bør to armeringsjern i hver retning frilægges. Ved ophugningen skal der tages hensyn til de statiske forhold.

I tilstandsbeskrivelsen angives ophugningens geometri (længde x bredde x dybde), armeringsjernenes diameter og indbyrdes placering samt dæklagets tykkelse. Endelig angives armeringens rustgrad efter omstående skala, der tager udgangspunkt i Beton 3: Eftersyn af beton. Grubetæringer angives separat på grund af deres særlig store farlighed og ligger således uden for den egentlige skala. Såfremt der er tvivl om hvilken rustgrad, der er den korrekte, vælges den værste af de aktuelle grader. Selvom der blot observeres rust på en del af længden af det frilagte jern, er det tilstanden på det skadede sted, der er gældende.

Det kan anbefales at dokumentere rustgraden ved at fotografere det frilagte armeringsjern. På side 2 findes en række fotos af armeringsjern med de forskellige rustgrader. Det vil normalt ikke være muligt at afgøre, om armeringsjern med rustgrad 1 eller 2 eventuelt er blevet støbt ind i betonen med denne rustgrad.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
110 kr.