Vurdering af armeringsjerns rustgrad

Erfaringsblad
(99) 88 09 15 (annulleret)

Problem

Korrosion af armeringsjern er på grund af de mulige konsekvenser for de statiske forhold den farligste af de nedbrydningsmekanismer, som kan forekomme i armerede betonkonstruktioner. Ved tilstandsundersøgelser er det derfor vigtigt at bestemme armeringens rustgrad.

Imidlertid er det yderst vanskeligt med ord entydigt at beskrive armeringsjerns tilstand.

Ligeledes afhænger det af øjnene, der ser, hvor alvorligt en vis tilstand betragtes.

Fastlægges rustgraden ikke korrekt, kan man risikere enten at udføre unødige reparationer eller at negligere en rustudvikling, der i sidste ende kan medføre kollaps.

Erfaringsbladets sider

Vurdering af armeringsjerns rustgrad - side 1 Vurdering af armeringsjerns rustgrad - side 2