Angreb af almindelig borebille

Erfaringsblad
(29) 95 09 05
Udgave
2
Emneord

Indhold

 • Spor efter angreb
 • God projektering og drift
 • Regler for indbygning af træ
 • Jævnlig inspektion af træværk
  • Nye huller
  • Voksne borebiller
  • Boremel
  • Direkte eftersyn
 • Reparation og bekæmpelsesmetoder
  • Fugtighedssænkning og træbehandling
  • Varmebehandling, frysning og gasning
 • Billernes livscyklus og aktiviteter

Borebillens små flyvehuller (til højre i billedet) kan rumme store overraskelser under overfladen (til venstre), idet larvegange på kryds og tværs kan ændre træstrukturen væsentligt. Angreb kan give problemer af forskellig karakter - spændende fra udseendemæssig forringelse til alvorlig styrkemæssig risiko. Såvel bevaringsværdigt træværk som nye trækonstruktioner kan angribes og derfor er det vigtigt at vælge passende modforholdsregler, sådan som beskrevet i dette BYG-ERFA blad.

Spor efter angreb

Det er borebillernes larver, der gør skade. De lever inde i træet og angreb viser sig som spredte, 1 - 2 mm runde huller, dér hvor de voksne biller har gnavet sig ud gennem overfladen. Borebillelarver er 3 - 5 år om deres udvikling. De huller, man ser, stammer fra borebiller, som ikke længere er i træet. Derfor kan det være vanskeligt at bedømme, om angrebet stadig er aktivt, og om træet under den hullede overflade er svækket så meget, at det skal repareres.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.