Almindelig borebille

Erfaringsblad
(29) 90 02 18 (annulleret 05.09.1995)
Emneord

Problem: Almindelig borebille (Anobium punctatum) er den mest udbredte af træskadedyrene, populært kaldet »træorm«, »møbelorm« eller »anobier« (i forsikringssprog). Borebiller findes overalt i både nåletræ og løvtræ. Under meget gunstige forhold kan borebiller nedbryde træ til pulver i løbet af få år. Risikoen findes overalt i bygningskonstruktioner, hvor tømmeret blot er let fugtigt, fx i alt indmuret tømmer, i kældre og uopvarmede lokaler med høj luftfugtighed, og i tømmer, der opfugtes af indsivende vand. Borebillerne kan leve i træ med et fugtindhold helt ned til 11-13%.

Erfaringsbladets sider

Almindelig borebille - side 1 Almindelig borebille - side 2