Almindelig borebille

Erfaringsblad
(29) 90 02 18 (annulleret 05.09.1995)

Problem

Almindelig borebille (Anobium punctatum) er den mest udbredte af træskadedyrene, populært kaldet »træorm«, »møbelorm« eller »anobier« (i forsikringssprog). Borebiller findes overalt i både nåletræ og løvtræ.

Under meget gunstige forhold kan borebiller nedbryde træ til pulver i løbet af få år.

Risikoen findes overalt i bygningskonstruktioner, hvor tømmeret blot er let fugtigt, fx i alt indmuret tømmer, i kældre og uopvarmede lokaler med høj luftfugtighed, og i tømmer, der opfugtes af indsivende vand.

Borebillerne kan leve i træ med et fugtindhold helt ned til 11-13%.

Erfaringsbladets sider

Almindelig borebille - side 1 Almindelig borebille - side 2