Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Varme tage – efterisolering og fugtforhold

Hul i tag efter udskæring af prøvetag

En utæt tagdækning på et varmt tag kan medføre opsamling af store vandmængder i isoleringen mellem tagdækning og underliggende dampspærre. Herved reduceres varmeisoleringsevnen væsentligt, og der er risiko for skimmelvækst i isoleringsmaterialet og vandindtrængen ved mekaniske fastgørelser. I erfaringsbladet redegøres for, at udvendig efterisolering af et varmt tag forudsætter en fugtundersøgelse, som viser, at den eksisterende isolering er tilstrækkelig tør. Desuden omtales problemer forårsaget af fugtig tagisolering samt anvendelse af skanning til bestemmelse af fugtforhold. Billedet viser „hul“ i varmt tag efter udskæring af prøvestykke til laboratoriemåling af fugtindhold.

Annulleret
12. januar 2024
ID
(27) 10 03 22