Varme tage - efterisolering og fugtforhold

Erfaringsblad
(27) 10 03 22
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Fugtindhold og isoleringsevne
 • Nyt varmt tag
 • Efterisolering af varmt tag
 • Advarselstegn – kontrolmuligheder
 • Sommerkondens
 • Vådt isoleringsmateriale
  • Vand i isoleringen
  • Svampevækst
 • Skanning af tagkonstruktioner

En utæt tagdækning på et varmt tag kan medføre opsamling af store vandmængder i isoleringen mellem tagdækning og underliggende dampspærre. Herved reduceres varmeisoleringsevnen væsentligt, og der er risiko for skimmelvækst i isoleringsmaterialet og vandindtrængen ved mekaniske fastgørelser. I erfaringsbladet redegøres for, at udvendig efterisolering af et varmt tag forudsætter en fugtundersøgelse, som viser, at den eksisterende isolering er tilstrækkelig tør. Desuden omtales problemer forårsaget af fugtig tagisolering samt anvendelse af skanning til bestemmelse af fugtforhold. Billedet viser „hul“ i varmt tag efter udskæring af prøvestykke til laboratoriemåling af fugtindhold.

Indledning

Et „varmt tag“ defineres her som et tag, hvor den bærende konstruktion er placeret på den varme side af isoleringen, som er underlag for tagdækningen. Der ses dog stadig ældre, varme tage, hvor underlaget for tagdækningen er en blød eller halvhård trykfordelende træfiberplade. Ved efterisolering monteres det nye isoleringsmateriale (normalt mineraluld eller celleplast) oven på det eksisterende tag og der afsluttes med en ny tagdækning.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Varme tage - efterisolering og fugtforhold - side 1 Varme tage - efterisolering og fugtforhold - side 2