Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Vand i varme tage - Problemer og registrering

Utætheder i tagdækningen har medført, at der er trængt vand i isoleringen

Utætheder i tagdækningen har medført, at der er trængt store mængder vand ned i isoleringen, der derfor skal udskiftes. Vand i isoleringen betyder i første omgang nedsat isoleringsevne, men på længere sigt kan der tillige opstå indeklimaproblemer på grund af skimmelsvampevækst i isoleringen og svamp i træbaserede, trykfordelende plader. Dette BYG-ERFA blad beskriver dels problemerne forårsaget af vand i isoleringen, dels en ikke-destruktiv metode til registrering af fugt i flade, varme tage. Herved kan nedsat isoleringsevne og eventuelle årsager til indeklimaproblemer lokaliseres i forbindelse med vedligehold eller renovering af taget.

Annulleret
22. marts 2010
ID
(27) 98 05 26