Vand i varme tage - Problemer og registrering

Erfaringsblad
(27) 98 05 26 (annulleret 22.03.2010)

Indhold

  • Baggrund
  • Varme tage
  • Advarselstegn
  • Konsekvenser
  • Registrering af fugt

Utætheder i tagdækningen har medført, at der er trængt store mængder vand ned i isoleringen, der derfor skal udskiftes. Vand i isoleringen betyder i første omgang nedsat isoleringsevne, men på længere sigt kan der tillige opstå indeklimaproblemer på grund af skimmelsvampevækst i isoleringen og svamp i træbaserede, trykfordelende plader.

Dette BYG-ERFA blad beskriver dels problemerne forårsaget af vand i isoleringen, dels en ikke-destruktiv metode til registrering af fugt i flade, varme tage. Herved kan nedsat isoleringsevne og eventuelle årsager til indeklimaproblemer lokaliseres i forbindelse med vedligehold eller renovering af taget.

Baggrund

Varme tage

Figur 1. Eksempler på varme tage udført på forskellige bærende konstruktioner.

I de senere år har en lang række undersøgelser af varme tage afsløret, at isoleringen på grund af vandindtrængning gennem tagdækningen i nogle områder er så våd, at den skal udskiftes inden taget renoveres. Hertil kommer, at indeklimaproblemer netop som følge af vand i tagkonstruktionen er blevet meget mere almindelige.

Disse kendsgerninger har understreget vigtigheden af en kortlægning af, i hvilken grad et tag er opfugtet for at kunne afgøre, om konstaterede problemer kan løses ved partiel udskiftning af isoleringen eller om der kræves en total renovering af taget.

Skanning med specielle tagskannings-apparater er en hurtig og sikker metode til registrering af vand i isoleringen. Målingen er ikke-destruktiv, idet taget kun skæres op nogle få steder for at udtage referenceprøver.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.