Gå til hovedindhold

Zinkbeklædte kviste

zinkkvist

Ved både nyt byggeri og bygningsrenovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider (flunker). Forkert udførelse af zinkarbejdet og mangelfuld ventilation af kvistkonstruktionen har medført vandindtrængen, fugtophobning og -skader. Årsagen er ofte utilstrækkelig viden om udformning af kviste blandt projekterende, og manglende håndværksmæssig erfaring i zinkarbejde blandt de udførende. I erfaringsbladet omtales skadesårsager, principper for konstruktionsopbygning samt de særlige fugttekniske forhold som knytter sig til såvel brædde- og pladebeklædning som underlag for zinktagdækningen. Billedet viser en kvist med forsænket siderende. Flunken har ventileret bræddeunderlag med zinkbeklædning. Kvistfronten er af krydsfiner med strukturmåtte og påmonteret zinkbeklædning.

ID
(37) 08 06 26
Erstatter
Kviste beklædt med zink
(37) 00 05 11

Indledning

De væsentligste problemer med kviste skyldes fugt som følge af:

  • uhensigtsmæssig placering af kvisten på tagfladen, fx for tæt på henholdsvis skotrender og andre kviste,
  • uhensigtsmæssig bortledning af vand fra hovedtaget, fx på såkaldte „taskekviste“, hvor hovedtagets nedbør løber ned på kvisten,
  • indtrængning af regnvand gennem utætte samlinger i zinktagdækning,
  • mangelfuld inddækning ved sammenbygning med hovedtagflade [1],
  • mangelfuld ventilation af kvisttagkonstruktion [2],
  • mangelfuld afdækning under byggeprocessen [3].

Kvisttagets afvanding er ofte kompliceret. Kvistens skotrender og inddækninger kan være kraftigt belastede af vandmængder fra den overliggende tagflade. Sammenbygningen af kvist med hovedtagflade er også afgørende for en vandtæt, holdbar løsning, da vindtryk kan presse regnvandet opad og ind over (for lave) inddækninger.

Uhensigtsmæssige materialer og detaljer (fx kuldebroer, omkring vinduer, mangelfuld udluftning af tag og bygningsdele) og store fugtpåvirkninger fra bygningens anvendelse kan medføre ophobning af fugt [4]. For at reducere fugtbelastningen indefra frarådes placering af baderum ved kviste, hvis der ikke etableres mekanisk rumventilation.

En bygge- og fugtteknisk tilfredsstillende kvistkonstruktion skal være meget omhyggeligt projekteret og beskrevet med detaljerede tegninger af fx ventilationsspalter, lufttætte samlinger mellem dampspærrer [5] og zinkdetaljer. Desuden anbefales zinkarbejdet udført af erfarne tag- og facademontører.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.