Kviste beklædt med zink

Erfaringsblad
(37) 00 05 11 (annulleret)
Emneord

I forbindelse med nybyggeri, bygningsfornyelse og renovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider (flunker). Forkert udførelse af zinkarbejdet og mangelfuld ventilation af konstruktionen har medført vandindtrængen og ophobning af fugt med deraf følgende skader. Årsagen er ofte, at de projekterende ikke har tilstrækkelig viden om udformning af kviste, og at kun få blikkenslagere har håndværksmæssig erfaring i zinkarbejde. Dette BYG-ERFA blad gennemgår typiske skader, mulige årsager og forslag til, hvordan problemerne kan undgås.