Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Kviste beklædt med zink

Zinkbeklædte kviste

I forbindelse med nybyggeri, bygningsfornyelse og renovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider (flunker). Forkert udførelse af zinkarbejdet og mangelfuld ventilation af konstruktionen har medført vandindtrængen og ophobning af fugt med deraf følgende skader. Årsagen er ofte, at de projekterende ikke har tilstrækkelig viden om udformning af kviste, og at kun få blikkenslagere har håndværksmæssig erfaring i zinkarbejde. Dette BYG-ERFA blad gennemgår typiske skader, mulige årsager og forslag til, hvordan problemerne kan undgås.

Annulleret
26. juni 2008
ID
(37) 00 05 11

Forfatter

Susanne Prahm
Teknisk sagsbehandler, arkitekt MAA
Byggeskadefonden
Studiestræde 50
www.bsf.dk
sp@bsf.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
220 kr.