Kviste beklædt med zink

Erfaringsblad
(37) 00 05 11 (annulleret)

Indhold

 • Årsager til fugtophobning
 • Ventilation af konstruktionen
 • Bræddeforskalling
 • Krydsfiner
 • Zinkbeklædning
 • Zinkmaterialer
 • Skillelag
 • Skotrender og inddækninger
 • Arbejdsudførelse
 • Vedligeholdelse
 • Præfabrikerede kviste

I forbindelse med nybyggeri, bygningsfornyelse og renovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider (flunker).

Forkert udførelse af zinkarbejdet og mangelfuld ventilation af konstruktionen har medført vandindtrængen og ophobning af fugt med deraf følgende skader.

Årsagen er ofte, at de projekterende ikke har tilstrækkelig viden om udformning af kviste, og at kun få blikkenslagere har håndværksmæssig erfaring i zinkarbejde.

Dette BYG-ERFA blad gennemgår typiske skader, mulige årsager og forslag til, hvordan problemerne kan undgås.

I forbindelse med nybyggeri, bygningsfornyelse og renovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider (flunker). Forkert udførelse af zinkarbejdet og mangelfuld ventilation af konstruktionen har medført vandindtrængen og ophobning af fugt med deraf følgende skader. Årsagen er ofte, at de projekterende ikke har tilstrækkelig viden om udformning af kviste, og at kun få blikkenslagere har håndværksmæssig erfaring i zinkarbejde. Dette BYG-ERFA blad gennemgår typiske skader, mulige årsager og forslag til, hvordan problemerne kan undgås.

Årsager til fugtophobning

De væsentligste problemer med zinkbeklædte kviste skyldes:

 • uhensigtsmæssig disponering af kvisten på tagfladen,
 • uhensigtsmæssig bortledning af tagvand,
 • indtrængning af regnvand gennem utætte zinkoverflader,
 • mangelfuld inddækning ved tagflade,
 • mangelfuld ventilation af konstruktioner.

Kvisttages afvanding er ofte kompliceret, og de store vandmængder, der skal ledes fra den overliggende tagflade til nedløb, medfører en kraftig belastning på både skotrender og inddækninger. Sammenbygningen af kvist med tagflade er meget afgørende for en vandtæt og holdbar løsning, da blæst kan presse regnvandet opad og ind ved forkert udførte samlinger. Uhensigtsmæssige materialer og detaljer omkring vinduer, kuldebroer, mangelfuld udluftning af bygningsdele og store fugtbelastninger fra bygningens anvendelse kan medføre ophobning af fugt. Man bør undgå at placere baderum og andre fugtbelastede rum ved kviste, hvis der ikke etableres særlig rumventilation. Erfaringerne viser, at byggeteknisk korrekt udførelse af kviste forudsætter:

 • omhyggelig projektering, detaljerede beskrivelser og tegninger i stort mål,
 • at zinkarbejdet udføres af blikkenslagere med uddannelse og erfaring som tag- og facademontører.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.