Ydervægge i uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger - skal der være dampspærre?

Skal der være dampspærre i vægge i uopvarmede eller periodevis opvarmede bygninger, fx sommerhuse? Svaret findes ikke umiddelbart i byggelitteraturen, hvilket muligvis skyldes, at problemstillingen ikke er helt enkel. I dette erfaringsblad omtales såvel traditionelle som skalmurede træskeletvægge og det, der har indflydelse på, om en dampspærre er nødvendig - samt eventuelle fugttekniske problemer som følge af dampspærren. Overordnet set er dampspærren unødvendig i uopvarmede og kun kortvarigt opvarmede bygninger, mens den er hensigtsmæssig i periodevis opvarmede og beboede bygninger. På billedet ses et nyere sommerhus med dampspærre i væggene, idet bygherren har forudset, at huset også skal benyttes en del uden for sommersæsonen.

Erfaringsbladets sider

Ydervægge i uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger - skal der være dampspærre? - side 1 Ydervægge i uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger - skal der være dampspærre? - side 2