Gå til hovedindhold

Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger – dampspærre i klimaskærmen?

Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger

Skal der være dampspærre i vægge og lofter i uopvarmede eller periodevis opvarmede bygninger, fx sommerhuse? Spørgsmålet besvares i dette blad gennem omtale af fugttekniske fordele og ulemper ved anvendelse af dampspærrer i såvel traditionelle som skalmurede træskeletvægge. En dampspærre er overordnet set unødvendig i uopvarmede eller delvis opvarmede bygninger. Alligevel anbefales anvendelse af dampspærre, fordi mange nye sommerhuse på et tidspunkt må forudses at blive benyttet som boliger i henhold til de i dag gældende regler for fx pensionister.

Indledning

Dette erfaringsblad behandler traditionelle og skalmurede træskeletvægge i uopvarmede eller periodevis opvarmede bygninger, fx sommerhuse. For almindeligt opvarmede bygninger har anvisninger og tilsvarende publikationer i „Alment teknisk fælleseje“ [1] gennem mange år angivet, at bygningsreglementets funktionskrav i træskeletvægge kan opfyldes ved montering af luft- og diffusionstæt lag, fx en dampspærre på den varme side af isoleringsmaterialet i ydervægge.

Publikationerne angiver også, at det er vigtigt – af energimæssige og fugttekniske grunde – at ydervægge er passende lufttætte. Lufttæthed kan under særlige omstændigheder også opnås med et andet lufttæt lag end dampspærre, fx en pladebeklædning med tætte samlinger. Bemærk, at sommerhuse ikke er omfattet af bygningsreglementets [2, 3] krav om lufttæthed af klimaskærmen.

I det følgende gennemgås forhold vedrørende anvendelse af dampspærre i:

  • periodevis opvarmede og brug af normalt uopvarmede bygninger,
  • permanent uopvarmede bygninger.

I [5] findes en principiel gennemgang af fugtforholdene i en normalt uopvarmet bygning – fx et træskelethus – som opvarmes kortvarigt om vinteren. Ved renovering af træskelethuse [6], der benyttes som beskrevet ovenfor, anvendes de samme retningslinjer, som angivet i det følgende.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.