Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Fuger omkring vinduer i teglydervægge – udskiftning

Nedbrudte fuger omkring vindue

Nedbrudte fuger omkring vinduer og døre i teglydervægge kan - uanset om fugerne er udført af mørtel, fugemasse eller fugebånd - resultere i både trækgener og unødigt varmetab. Utæthederne kan desuden i uheldige tilfælde medføre fugtskader i de omgivende bygningsdele. Billedet viser et vindue med nedbrudt karmtræ, som følge af at den elastiske fugemasse har forhindret bortledning af fugt fra side- og bundkarm. Af hensyn til såvel konstruktioner, energiforbrug og komfort er det hensigtsmæssigt at udbedre defekte fuger inden gener, følgeskader og udseende bliver uacceptabel. I dette erfaringsblad gennemgås, hvor det er vigtigt at være opmærksom ved udskiftning af fuger af mørtel, fugemasser, fugebånd og fugeprofiler.

Forfatter

Erik Brandt
Civilingeniør, seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi/Aalborg Universitet
www.sbi.aau.dk
ebr@sbi.aau.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.