Gå til hovedindhold

Fuger omkring vinduer i teglydervægge – udskiftning

Nedbrudte fuger omkring vindue

Nedbrudte fuger omkring vinduer og døre i teglydervægge kan - uanset om fugerne er udført af mørtel, fugemasse eller fugebånd - resultere i både trækgener og unødigt varmetab. Utæthederne kan desuden i uheldige tilfælde medføre fugtskader i de omgivende bygningsdele. Billedet viser et vindue med nedbrudt karmtræ, som følge af at den elastiske fugemasse har forhindret bortledning af fugt fra side- og bundkarm. Af hensyn til såvel konstruktioner, energiforbrug og komfort er det hensigtsmæssigt at udbedre defekte fuger inden gener, følgeskader og udseende bliver uacceptabel. I dette erfaringsblad gennemgås, hvor det er vigtigt at være opmærksom ved udskiftning af fuger af mørtel, fugemasser, fugebånd og fugeprofiler.

Indledning

Fugeudskiftning iværksættes ofte på grund af konstaterede svigt eller udtjente fugematerialer. Foretages udskiftningen på grund af svigt, skal årsagerne altid klarlægges, inden der udføres ny fugning. Defekte fuger kan skyldes, at der er større bevægelser end forudset i de omgivende bygningsdele. Fugematerialers levetid afhænger af typen. Hvis fugerne er særligt kraftigt påvirket af vind, nedbør, frost og sol – fx syd- eller vestvendte – øges nedbrydningens hastighed.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.