Vindspærrer i facader – materialevalg og afdækning i byggeperioden

Indhold

 • Indledning
 • Lette facadeelementer
 • Klimapåvirkning
  • Materialer
 • Projektering
 • Vindspærrematerialer
 • Brandtekniske forhold
 • Bygninger i mere end en etage
 • Byggeperioden
 • Lodret eller vandret byggeproces
 • Vindspærrepladers fugtopsugning – orienterende undersøgelse

I flere byggerier har utilstrækkelig beskyttelse af vindspærrer under opførelsen medført fugtproblemer og skimmelvækst.

Hvis en vindspærre gennem længere tid udsættes for fugtbelastning, skal den kunne modstå nedbør indtil facadebeklædningen er monteret.

I modsat fald kan fugten trænge gennem vindspærren eller samlinger i vindspærren, vindueshuller og andre udsatte facadedele – og videre ind i den bagvedliggende konstruktion. Her kan opfugtning af  organiske materialer, fx et træskelet, medføre skimmelvækst.

I erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves opmærksomhed ved projektering og valg af vindspærremateriale.

Billedet viser en klimaeksponeret vindspærre inden montering af regnskærm.

BEMÆRK – Aktuelle erfaringer med magnesiumbaseret plademateriale!

Se supplerende artikel om ”Vindtætte plader suger vand, så det driver

 

Indledning

En vindspærres primære funktion er at beskytte bagvedliggende varmeisoleringsmateriale mod luftindtrængning, som kan medføre et betydeligt varmetab i den færdige bygning.

Vindspærren yder kun begrænset beskyttelse af konstruktionen imod klimapåvirkninger i byggeprocessen inden montering af facadebeklædning (regnskærm).

Det er derfor vigtigt at overholde producentens oplysninger om tilladelig tid inden montering af regnskærm.

Det er damp-/luftspærren [1] på indersiden af ydervæggen, der skal sikre væggens lufttæthed. Mens de fleste vindspærrematerialer kan beskytte varmeisoleringsmaterialet i den færdige bygning, medfører forkert valg af vindspærremateriale og uhensigtsmæssig montering erfaringsmæssigt alvorlige fugtproblemer.

Bemærk, at en vindspærre uden regnskærm yder meget ringere fugtbeskyttelse af den bagvedliggende væg end kombinationen af vindspærre og regnskærm.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Vindspærrer i facader – materialevalg og afdækning i byggeperioden - side 1 Vindspærrer i facader – materialevalg og afdækning i byggeperioden - side 2