Vindspærrer i facader – materialevalg og afdækning i byggeperioden

Erfaringsblad
(21) 13 12 27 (annulleret 29.05.2015)

I flere byggerier har utilstrækkelig beskyttelse af vindspærrer under opførelsen medført fugtproblemer og skimmelvækst. Hvis en vindspærre gennem længere tid udsættes for fugtbelastning, skal den kunne modstå nedbør indtil facadebeklædningen er monteret. I modsat fald kan fugten trænge gennem vindspærren eller samlinger i vindspærren, vindueshuller og andre udsatte facadedele – og videre ind i den bagvedliggende konstruktion. Her kan opfugtning af organiske materialer, fx et træskelet, medføre skimmelvækst. I erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves opmærksomhed ved projektering og valg af vindspærremateriale. Billedet viser en klimaeksponeret vindspærre inden montering af regnskærm. BEMÆRK – Aktuelle erfaringer med magnesiumbaseret plademateriale! Se supplerende artikel om ”Vindtætte plader suger vand, så det driver

Erfaringsbladets sider

Vindspærrer i facader – materialevalg og afdækning i byggeperioden - side 1 Vindspærrer i facader – materialevalg og afdækning i byggeperioden - side 2