Gå til hovedindhold

Vedligeholdelse og restaurering af sandsten

Afskalning af sandsten. Exfoliering

Mange bygninger, der er opført før 1940, indeholder sandstenselementer i facaderne i form af udvendige trapper, dør- og vinduesindfatninger, gesimser og bånd, tavler, relieffer m.m. Sandsten er holdbar i mange år - måske af størrelsesordenen 500-800 - men hvis sandstenen ikke har været korrekt vedligeholdt, kan den være så kraftigt nedbrudt af vind og vejr, at et indgreb til sikring af dette vigtige arkitektoniske element kan være nødvendig. Fotografiet viser afskalning af sandsten i lagretningen, den såkaldte exfoliering (afbladning). Om der skal foretages udbedring, er ikke alene betinget af byggetekniske årsager, men vil også afhænge af sandstensudsmykningens kunstneriske værdi og betydning for helheden.

ID
(41) 98 02 09
Erstatter
Skader på sandsten
(41) 81 06 15

Sandsten

Sandsten består af sammenkittede sandskorn, fortrinsvis af kvarts. Sandet har ligget aflejret på gammel havbund og er blevet sammenkittet af bindemidler tilført af gennemsivende vand. Denne proces er sket for millioner af år siden. Bindemidlet kan være kalk, kisel, ler eller jernspat, og sandstenen vil derfor tilsvarende være kalkbundet, kiselbundet eller (sjældnere) ler- eller jernbundet. Sandsten har i århundreder været anvendt i dekorationsøjemed i forbindelse med murstensarkitektur i Danmark – f.eks. gesimser, bånd, indfatninger, figurer mv. Sandsten er let bearbejdelig og under normale forhold meget holdbar.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.