Gå til hovedindhold

Sandsten – nedbrydning, istandsættelse og vedligehold

Gotlandsk sandsten i en detalje fra en vinduesindfatning

Gotlandsk sandsten i en detalje fra en vinduesindfatning på Voergaard Slot i Nordjylland.

Sandsten i bygningsværker og monumenter bliver langsomt nedbrudt af vejr og vind. For at forhale nedbrydningen er vedligeholdelse nødvendig, og istandsættelse kan evt. være påkrævet. Erfaringsbladet giver et overblik over sandstens geologiske og fysiske egenskaber og beskriver, hvordan vedligeholdelse og istandsættelse kan tilrettelægges og udføres.

ID
(41) 21 11 26

Indledning

Sandsten ses ofte som facadebeklædning eller dekorativt element i ældre bygningsværker og monumenter.1-4 Efter mange år udsat for vind og vejr vil sandsten, som andre byggematerialer, begynde at vise tegn på nedbrydning. Hvilke skadetyper der opstår, og hvor hurtigt stenen nedbrydes, bestemmes af både stenens geologiske og fysiske egenskaber og af de nedbrydende mekanismer, der er til stede. For at kunne aflæse stenenes tilstand og iværksætte nødvendigt og regelmæssigt vedligehold er det vigtigt at have indsigt i de forskellige nedbrydningsfænomener. Det kan forhindre, at skaderne accelererer. Hvis skaderne allerede har udviklet sig, og stenenes tilstand vurderes ustabil eller æstetisk uacceptabel, kan der sættes forskellige istandsættelsestiltag i værk.

Gennem tiden har der været mange forskellige tilgange til vedligehold og istandsættelse af sandsten, og i visse tilfælde har det senere vist sig, at behandlinger udført med den bedste hensigt, har været mere skadelige end gavnlige. I dag er der bedre indsigt i forskellige behandlingers langsigtede virkning, og med den rette rådgivning, brug af materialer og udførelse af uddannede håndværkere, vil mange ældre sandsten kunne bevares for eftertiden.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.