Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Varmt brugsvand i bebyggelser – brugskvalitet, bakterievækst, cirkulation

Brusebad

I mange boligejendomme, bebyggelser, institutioner, svømmehaller og tilsvarende bygninger med store anlæg for varmt brugsvand er der sundheds- og driftstekniske problemer. Det varme vand er ikke tilstrækkeligt varmt, hvilket medfører risiko for bakterievækst (herunder Legionella) – eller det er ikke tilstrækkeligt hurtigt fremme ved tapstederne, hvilket medfører energi- og vandspild. I erfaringsbladet gennemgås funktionskrav til anlæg for varmt brugsvand, og hvordan de efterprøves samt hyppige fejl og deres afhjælpning. Desuden beskrives forhold ved de enkelte tapsteder, som har indflydelse på brugskvaliteten, samt ;hvordan der ved projekteringen kan sikres tilfredsstillende forsyning af varmt vand.