Gå til hovedindhold

Varmforzinkede brugsvandrør – korrosion og gennemtæring i nye anlæg

tæring af vandrør

Ændret anlægsudformning, vandkvalitet og vandbesparelser har øget omfanget af tæringsskader på varmforzinkede stålrør og medført store, uventede udgifter til reparation, udskiftning af rørsystemer og udbedring af vandskader. Hidtil har anlægsprisen været begrundelsen for at anvende varmforzinket stål, men nu kan installationer oftest med fordel udføres i mere bestandige materialer. Billedet til venstre viser et gennemtæret rørstykke af varmforzinket stål fra en to år gammel installation. Til højre vises omfattende grubetæring i røret efter afrensning af belægninger. Erfaringsbladet redegør for korrosionsårsager og mulige modforanstaltninger – herunder at undgå anvendelse af varmforzinkede stålrør i brugsvandsinstallationer.

ID
(53) 07 05 01

Indledning

Gennemtæring af varmforzinkede stålrør til brugsvandssystemer kan allerede forekomme inden for de første års drift – og i værste fald kan en total udskiftning af rør være nødvendig efter 2–3 år. Skaderne sker hyppigst på varmtvandsrør i forbindelse med de hårde vandtyper. Tæringsangrebene kan være ledsaget af misfarvet vand (rust) og tilstoppede perlatorer og partikelsier – ofte også selvom der ikke ses gennemtæringer. Årsagerne er mange, og det er ofte vanskeligt at forklare konkrete skader. Korrosion i varmforzinkede stålrør kan ikke undgås, men den kan begrænses væsentligt, og vandskaderne kan reduceres.

I BYG-ERFA bladene [1] og [2] gennemgås, hvordan den særlige risiko ved overgang fra varmforzinket stål til kobber og andre ædle metaller i ledningssystemet kan reduceres. I det følgende beskrives mulighederne for at begrænse korrosion i varmforzinkede brugsvandrør i varmt- og koldtvandssystemer.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.