Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Varmforzinkede brugsvandrør – korrosion og gennemtæring i nye anlæg

tæring af vandrør

Ændret anlægsudformning, vandkvalitet og vandbesparelser har øget omfanget af tæringsskader på varmforzinkede stålrør og medført store, uventede udgifter til reparation, udskiftning af rørsystemer og udbedring af vandskader. Hidtil har anlægsprisen været begrundelsen for at anvende varmforzinket stål, men nu kan installationer oftest med fordel udføres i mere bestandige materialer. Billedet til venstre viser et gennemtæret rørstykke af varmforzinket stål fra en to år gammel installation. Til højre vises omfattende grubetæring i røret efter afrensning af belægninger. Erfaringsbladet redegør for korrosionsårsager og mulige modforanstaltninger – herunder at undgå anvendelse af varmforzinkede stålrør i brugsvandsinstallationer.