Korrosion i varmforzinkede brugsvandrør

Erfaringsblad
(53) 00 01 31 (annulleret)
Udgave
3

Indhold

 • Generelt om korrosion
 • Korrosionsårsager
 • Vandbehandling
 • Elektrolyse

Gennemtæring i brugsvandrør af varmforzinket stål er et problem, som har været kendt i mange år. Alligevel bliver tæringsskader ved med at forvolde store og uventede udgifter til rørreparationer, udskiftning af hele rørsystemer og udbedring af vandskader.

I dag må det derfor nøje overvejes, om varmforzinket stål er et tidssvarende materiale til brugsvandsinstallationer. Begrundelsen for at anvende varmforzinket stål er normalt alene, at installationen kan udføres billigst i dette materiale [7].

Billedet viser gennemtærede rørdele af varmforzinket stål, som er mindre end 5 år gamle.

Dette blad gør rede for korrosionsårsagerne og mulige modforanstaltninger.

Gennemtæring i brugsvandrør af varmforzinket stål er et problem, som har været kendt i mange år. Alligevel bliver tæringsskader ved med at forvolde store og uventede udgifter til rørreparationer, udskiftning af hele rørsystemer og udbedring af vandskader.
I dag må det derfor nøje overvejes, om varmforzinket stål er et tidssvarende materiale til brugsvandsinstallationer. Begrundelsen for at anvende varmforzinket stål er normalt alene, at installationen kan udføres billigst i dette materiale [7].
Billedet viser gennemtærede rørdele af varmforzinket stål, som er mindre end 5 år gamle.
Dette blad gør rede for korrosionsårsagerne og mulige modforanstaltninger.

Generelt om korrosion

Gennemtæring af varmforzinkede rør til brugsvandssystemer kan ske allerede efter 1-2 års drift og kan i værste fald nødvendiggøre en total udskiftning af rør efter 2-3 år. Tæringsangrebene kan være ledsaget af en misfarvning af vandet med rust, et problem, der også kan optræde, selvom der ikke ses gennemtæringer. Årsagerne hertil er mange. Der er både i udlandet og herhjemme gjort et stort arbejde for at klarlægge forholdene. Man ved derfor meget om korrosion af varmforzinkede stålrør, men mangler alligevel ofte forklaring på de skader, der ses i praksis. Helt undgå korrosion i varmforzinkede stålrør kan man ikke. Men man kan begrænse korrosionen stærkt, og sørge for at vandskaderne bliver mindst mulige. Der er særlig risiko ved overgang fra varmforzinket stål til kobber og andre ædle metaller. Ionfælder og andre foranstaltninger må benyttes. Vejledning er givet i BYG-ERFA bladene [5] og [3]. Korrosion i varmforzinkede brugsvandrør kan begrænses ved hjælp af følgende modforanstaltninger:

Varmtvandssystemer

 • Større varmtvandssystemer bør kun udføres i varmforzinkede stålrør, hvis der er installeret elektrolyseanlæg.
 • Ved mindre varmtvandssystemer (f. eks. i parcelhuse) kan der med fordel vælges mere bestandige rørmaterialer. Disse to krav kan fraviges, hvis der foreligger gode og sikre erfaringer med varmforzinkede rør i det pågældende vandforsyningsområde.
 • Monteres der elektrolyseanlæg på et varmtvandssystem, bør man sørge for a) indregulering af cirkulationen, så en god strømning i rørene er sikret. b) at elektrolyseanlægget bliver startet, når vandanlægget tages i brug.

Koldtvandssystemer

 • Koldtvandssystemer kan i mange tilfælde udføres i varmforzinket stål uden større problemer. Dog er der særlig risiko for utætheder ved overgang til ædlere metaller, hvorfor der skal være plads til reparation [4]. Man bør sikre sig, at der ikke i vandforsyningsområdet er dårlige erfaringer. Er det tilfældet, bør der bruges mere bestandige materialer eller eventuelt anvendes et elektrolyseanlæg.

Varmt- og koldtvandssystemer

 • Brug ikke kobber før varmforzinkede stålrør, regnet i vandets strømningsretning.
 • Ved overgang fra stål til kobber bør det forhindres, at opløst kobber ved selvcirkulation af vandet kan nå de varmforzinkede stålrør. Ionfælder bør anvendes, se BYG-ERFA blad (53) 94 10 21 [6]. Store messing- og rødgodsemner afgiver også lidt kobber til vandet. Ionfælder eller andre foranstaltninger må eventuelt anvendes ved fordelerrør, vandmålere mv. Anbring ikke et lille stykke varmforzinket stål mellem to dele af messing eller andet, ædelt metal.
 • Hvis brugsvandet enten er blødt, indeholder aggressiv kuldioxid eller er stærkt chlorid- og/eller sulfatholdigt, bør varmforzinkede stålrør ikke bruges uden elektrolysebeskyttelse.
 • Varmforzinkede stålrør bør altid lægges sådan, at de er let udskiftelige, og sådan at eventuelt udsivende vand opdages, inden det har forvoldt større skade.
 • Det færdige rørsystem bør gennemskylles grundigt, inden det tages i brug.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Korrosion i varmforzinkede brugsvandrør - side 1 Korrosion i varmforzinkede brugsvandrør - side 2