Vandskade på trægulve

Erfaringsblad
(43) 93 01 13 (annulleret)
Udgave
2

Indhold

  • Forslag til løsning
  • Forklaring

Problem

Efter vandskade på et trægulv kan man vælge at tørre det overskydende vand væk og foretage affugtning af gulvet, eller man kan vælge at udskifte gulvbelægningen.

Erfaringer har vist, at der ved såvel bibeholdelse som udskiftning kan komme ujævnhed og spændinger i trægulve.

Ujævnhederne og spændingerne kan komme flere uger efter udskiftningen af trægulvet på grund af tilbageværende fugt i undergulvet.

Også ved små vandpåvirkninger og efterfølgende affugtning af det bibeholdte trægulv er der eksempler på, at der kommer ujævnheder og spændinger i trægulvet.

Figur 1. Bøgeparketgulv trykker mod mur på grund af opfugtning. Oprindelig var afstanden mellem gulv og mur ca. 10 mm.

Efter vandskade på et trægulv kan man vælge at tørre det overskydende vand væk og foretage affugtning af gulvet, eller man kan vælge at udskifte gulvbelægningen.
Erfaringer har vist, at der ved såvel bibeholdelse som udskiftning kan komme ujævnhed og spændinger i trægulve.
Ujævnhederne og spændingerne kan komme flere uger efter udskiftningen af trægulvet på grund af tilbageværende fugt i undergulvet.
Også ved små vandpåvirkninger og efterfølgende affugtning af det bibeholdte trægulv er der eksempler på, at der kommer ujævnheder og spændinger i trægulvet.

Forslag til løsning

Det, som giver ujævnheder og spændinger i trægulve, er en for kraftig tilførsel af fugt til trægulvet. Der er tre måder, hvorpå problemet kan løses.

  • Hurtig fjernelse af den skadelige fugt
  • Dæmpning af trægulvets fugtoptagelse
  • Udsættelse af lægning af nyt gulv til underlaget er tørt.
     

Fjernelse af den skadelige fugt
Ved små vandskader er der mulighed for at fjerne det tilførte vand ved optørring.
Hvor vandet har opfugtet varmeisolering, strøer og undergulv, kan meget små vandmængder fjernes ved ventilation af lokalet. I forbindelse med ventilation fjernes fodpaneler, således at der kan ske udveksling af luftfugtigheden mellem trægulv og undergulv til rumluften. Den opfugtede rumluft ventileres til det fri.
En hurtigere og mere sikker løsning er at indblæse affugtet, tempereret luft mellem trægulv og undergulv. Metoden kræver, at den indblæste luft fordeles jævnt under hele trægulvet. Hvis dette ikke sker, kan der komme lokal overtørring af brædder og strøer og eventuel kondensering af fugtig luft på kolde flader i gulvkonstruktionen.
Inden mekanisk affugtning iværksættes, skal luftfugtigheden i hulrummet mellembeton og trægulv måles.
Det mekaniske system skal dimensioneres således, at det kan fjerne den skadelige fugt, som afgives fra bygningsdelene. Det vil sige, at mængden af ventilationsluft og ventilationsluftens indhold af vanddampe skal tilpasses, så klimaet over og under trægulvet er tilnærmet ens.
Udtørringstiden, der er den tid, det tager før en konstruktion er så tør, at den er i overensstemmelse med klimaet på åstedet, findesved beregning.
En metode til beregning af betons udtørringstid findes i GSO information: Nye Fugtmåleregler til GSO Gulvfakta.
Sammenfattende kan det siges, at udtørring med affugter og/eller mekanisk ventilation under trægulvet kun kan praktiseres, hvis afkastluften fra undergulvet kan holdes under 50-60% RF i hele hulrummet. Der må ikke være uventilerede "lommer" i gulvet.
Kravet til fugtindholdet i afkastluften og tidsforbruget ved affugtning gør, at metoderne kun med held kan anvendes, når mængden af skadeligt vand er meget lille.
Generelt kan man ikke være sikker på, at et undergulv er udtørret tilstrækkeligt, før den relative luftfugtighed under trægulvet ikke igen er steget til over 55-60 % RF.
Inden mekanisk affugtning iværksættes, skal mængden af skadelig fugt vurderes, og udtørringstiden beregnes. Hvis beregningen viser en lang udtørringstid, over 1 uge, fjernes trægulvet.
Efter udtørring af gulvkonstruktionen kander være behov for en afhøvling af gulvet.

Dæmpning af et nyt trægulvs optagelse af fugt
For at dæmpe undergulvets afgivelse af fugt til luften mellem undergulv og ny gulvbelægning, udlægges der på undergulvet en fugtspærre af mindst 0,15 mm polyethylenfolie.
Til opklodsning af strøer anvendes uorganisk materiale.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.