Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Vandskade på trægulve

Spændinger i trægulv efter opfugtning

Problem: Efter vandskade på et trægulv kan man vælge at tørre det overskydende vand væk og foretage affugtning af gulvet, eller man kan vælge at udskifte gulvbelægningen. Erfaringer har vist, at der ved såvel bibeholdelse som udskiftning kan komme ujævnhed og spændinger i trægulve. Ujævnhederne og spændingerne kan komme flere uger efter udskiftningen af trægulvet på grund af tilbageværende fugt i undergulvet. Også ved små vandpåvirkninger og efterfølgende affugtning af det bibeholdte trægulv er der eksempler på, at der kommer ujævnheder og spændinger i trægulvet.

Annulleret
28. november 2003
ID
(43) 93 01 13
Erstatter
Vandskade på trægulve
(43) 89 09 15
Udgave
2