Vand- og fugtskader på trægulve

Erfaringsblad
(43) 03 11 28

Indhold

 • Indledning
 • Pludseligt opståede skader
  • Mindre skader
 • Større skader
 • Langsomt udviklende skader
 • Skadetyper og udbedring
  • "Vaskebræt"
  • Tryksvind og opbuling af gulvfladen
  • Delaminering
  • Tiltagende knirken
  • Skimmelangreb
  • Nedbrydning af råd og svamp

Gulvbelægninger af træ, som udsættes for vand- og fugtpåvirkninger medfører stor risiko for skader. I dette erfaringsblad behandles en række - såvel pludseligt opståede som langsomt udviklende - skader, deres årsager og nogle forslag til hvordan de kan udbedres. Beskrivelserne omfatter "vaskebræt", tryksvind, opbuling, delaminering, knirken, skimmelvækst samt nedbrydning i form af råd og svamp. Billedet viser et vandskadet trægulv, hvor fugtpåvirkning i form af byggefugt har medført udvidelse af træet, hvorefter gulvet "har rejst sig".

Indledning

Ved almindelige ændringer i fugtindholdet i omgivelserne, fx som følge af årstidsvariationer, vil trægulve blive udsat for dimensionsændringer, hvilket er både naturligt og uundgåeligt på grund af træets natur og egenskaber. Hvis trægulve derimod udsættes for større mængder vand eller befinder sig i lokaler med høj relativ luftfugtighed (RF) gennem længere tid, er der stor risiko for skader, fx:

 • "Vaskebræt", dvs. tværkrumme brædder (figur 1)
 • Tryksvind og opbuling af gulvfladen
 • Delaminering af lamelbrædder (figur 2)
 • Tiltagende knirken
 • Skimmelvækst (figur 3 og 4)
 • Råd og svamp.

Skaderne har oftest sammenhæng med, at opfugtet træ udvider sig. Vandmængderne vil afhænge af årsagen, fx:

 • Pludseligt opståede skader, fx efter rørbrud, brand, vandspild
 • Langsomt udviklende skader, fx som følge af utætte rørsamlinger, overdrevent vandforbrug ved rengøring, opstigende grundfugt
 • Byggefugt.

Ved pludseligt opståede skader er der ofte betragtelige vandmængder. Sidstnævnte er normalt karakteriseret ved en langsom opfugtning, hvor skaden ofte er svær at erkende eller årsagsbestemme. I det følgende redegøres for de enkelte skadetyper samt hvordan de udbedres og forebygges.

gulv opbulet som vaskebrædt

Figur 1. "Vaskebræt".

Delaminering af parketgulv

Figur 2. Delaminering af parketgulv.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Vand- og fugtskader på trægulve - side 1 Vand- og fugtskader på trægulve - side 2