Utætte metalinddækninger mellem tag og mur

Erfaringsblad
(37) 83 03 16 (annulleret)
Udgave
2

Problem

Indtrængende regnvand gennem utætte inddækninger mellem tagbelægninger og murværk er gennem de senere år blevet et stigende problem.

I flere tilfælde har utæthederne været årsag til omfattende svampeangreb i tagets træværk.

Ved en række undersøgelser er det konstateret, at den hyppigste årsag til utæthederne i nævnte rækkefølge har været.

■Utilstrækkelig tilfugning af løskanter.

■Anvendelse af uegnede fugematerialer.

■Uhensigtsmæssig udformning af løskanter.

■Uhensigtsmæssig opbygning af hele inddækningen.

Erfaringsbladets sider

Utætte metalinddækninger mellem tag og mur - side 1 Utætte metalinddækninger mellem tag og mur - side 2