Utætte metalinddækninger mellem tag og mur

Erfaringsblad
(37) 83 03 16 (annulleret)
Udgave
2
Emneord

Problem: Indtrængende regnvand gennem utætte inddækninger mellem tagbelægninger og murværk er gennem de senere år blevet et stigende problem. I flere tilfælde har utæthederne været årsag til omfattende svampeangreb i tagets træværk. Ved en række undersøgelser er det konstateret, at den hyppigste årsag til utæthederne i nævnte rækkefølge har været.

  • Utilstrækkelig tilfugning af løskanter.
  • Anvendelse af uegnede fugematerialer.
  • Uhensigtsmæssig udformning af løskanter.
  • Uhensigtsmæssig opbygning af hele inddækningen.

Erfaringsbladets sider

Utætte metalinddækninger mellem tag og mur - side 1 Utætte metalinddækninger mellem tag og mur - side 2