Metalinddækninger mellem tag og murværk

Erfaringsblad
(37) 98 12 04 (annulleret 20.07.2012)
Udgave
3

Utætte inddækninger kan medføre betydelige fugtskader i de underliggende konstruktioner og lokaler på grund af indtrængende regnvand. I flere tilfælde har det indtrængende vand medført omfattende svampeskader på tagets træværk og dannelse af skimmelsvampe i lukkede tagkonstruktioner med store indeklimaproblemer til følge. Metalinddækning, hvor tilfugningen af løskanten er utæt på grund af fugeslip langs stenkanterne. Dette blad indeholder en beskrivelse af de vigtigste detaljer ved en korrekt udført metalinddækning. Inddækninger med mørtelforskelling er nærmere beskrevet i Murerfagets byggeblade nr. 36, "Tegltage"

Erfaringsbladets sider

Metalinddækninger mellem tag og murværk - side 1 Metalinddækninger mellem tag og murværk - side 2