Metalinddækninger mellem tag og murværk

Erfaringsblad
(37) 98 12 04 (annulleret 20.07.2012)
Udgave
3

Indhold

  • Inddækningens funktion
  • Opbygning af inddækninger
  • Indskud
  • Løskanter
  • Tilfugning af løskanter
  • Mørtelfuger
  • Fugemasser

Utætte inddækninger kan medføre betydelige fugtskader i de underliggende konstruktioner og lokaler på grund af indtrængende regnvand. I flere tilfælde har det indtrængende vand medført omfattende svampeskader på tagets træværk og dannelse af skimmelsvampe i lukkede tagkonstruktioner med store indeklimaproblemer til følge.

Metalinddækning, hvor tilfugningen af løskanten er utæt på grund af fugeslip langs stenkanterne.

Dette blad indeholder en beskrivelse af de vigtigste detaljer ved en korrekt udført metalinddækning. Inddækninger med mørtelforskelling er nærmere beskrevet i Murerfagets byggeblade nr. 36, "Tegltage".

Inddækningens funktion

Sammenbygningen mellem mur og tag er normalt tætnet med en metalinddækning, der består af et indskud og løskanter. Inddækningen skal sikre, at regnvand og sne ikke trænger ind i tagkonstruktionen og i de underliggende rum.

Ved renovering af gamle og især bevaringsværdige bygninger kan det af arkitekturhistoriske hensyn være nødvendigt at udføre tætningen med forskelling af mørtel, som var den traditionelle tætningsmetode i ældre tid.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Metalinddækninger mellem tag og murværk - side 1 Metalinddækninger mellem tag og murværk - side 2