Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Metalinddækninger mellem tag og murværk

metalinddækning

Utætte inddækninger kan medføre betydelige fugtskader i de underliggende konstruktioner og lokaler på grund af indtrængende regnvand. I flere tilfælde har det indtrængende vand medført omfattende svampeskader på tagets træværk og dannelse af skimmelsvampe i lukkede tagkonstruktioner med store indeklimaproblemer til følge. Metalinddækning, hvor tilfugningen af løskanten er utæt på grund af fugeslip langs stenkanterne. Dette blad indeholder en beskrivelse af de vigtigste detaljer ved en korrekt udført metalinddækning. Inddækninger med mørtelforskelling er nærmere beskrevet i Murerfagets byggeblade nr. 36, "Tegltage"

Annulleret
20. juli 2012
ID
(37) 98 12 04
Udgave
3

Forfatter

Johan Ladegård Hansen
Konsulent
TI Byggeri
Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.