Undgå afsyring af murværk - misfarvninger og forvitringer

Erfaringsblad
(21) 08 06 27
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Forvitring af fuger og mursten
 • Misfarvninger på fuger og mursten
  • Mørtelslør
  • Mørke misfarvninger af fuger
  • Manganholdige sten
  • Blådæmpede sten
  • Røde sten
  • Gule sten
 • Manglende hærdning af fuger
 • Ingen afsyring med saltsyre på indvendigt murværk!
 • Blankt murværk og afsyring

Murværk afsyres for at fjerne mørtelrester fra opmuringen, men processen indebærer risiko for skader - såvel misfarvninger på fuger og mursten som svækkede fuger og utilstrækkelig hærdning af kalk i mørtlen. Derfor anbefales, at mure så rent, at afsyring ikke er nødvendig. I dette erfaringsblad gennemgås en række afsyringsskader på forskellige typer murværk samt deres årsager. Billedet viser misfarvet murværk fremkaldt under kraftig afsyring. Nogle sten fremtræder uden misfarvninger, fordi de har en mindre sugeevne end de øvrige sten.

Indledning

Afsyringsskader kan opstå, hvis der afsyres for tidligt, for sent, for mange gange, med for stærk koncentration eller uden hensyntagen til murstenstype.

Skaderne viser sig fx i form af:

 1. forvitring af fuger og mursten,
 2. misfarvninger på fuger og mursten,
 3. manglende hærdning af fuger.

Derfor anbefales at mure rent, acceptere synlige mørtelrester på færdigt murværk og undlade afsyring (figur 1).

Murværk

Figur 1. Omhyggeligt opført murværk, hvor der er muret så rent, at mørtelrester er accepteret og afsyring er undladt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Undgå afsyring af murværk - misfarvninger og forvitringer - side 1 Undgå afsyring af murværk - misfarvninger og forvitringer - side 2