Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Afsyring af murværk - misfarvninger og forvitringer

Murværk uden efterfølgende afsyring

Murværk afsyres for at fjerne mørtelrester fra opmuringen, men processen indebærer stor risiko for uønskede bivirkninger. Der kan være tale om såvel misfarvninger på fuger og mursten som svækkede fuger og utilstrækkelig hærdning af kalken i mørtlen. Derfor bør det tilstræbes - så vidt muligt - at mure så rent, at afsyring kan undgås. I dette erfaringsblad gennemgås en række afsyringsskader på forskellige typer murværk, deres årsager samt hvordan de eventuelt kan udbedres. Desuden gennemgås hvordan eventuel afsyring udføres mest skånsomt i de tilfælde, hvor der er uacceptabelt mange mørtelrester på murværket efter opmuringen. Fotografiet viser murværk, der er opført uden efterfølgende afsyring.

Annulleret
27. juni 2008
ID
(21) 03 09 05