Afsyring af murværk - misfarvninger og forvitringer

Indhold

  • Indledning
  • Mørtelslør
  • Saltudfældninger
  • Misfarvninger
  • Manglende hærdning af fuger
  • Afsyring af murværk med saltsyre

Murværk afsyres for at fjerne mørtelrester fra opmuringen, men processen indebærer stor risiko for uønskede bivirkninger. Der kan være tale om såvel misfarvninger på fuger og mursten som svækkede fuger og utilstrækkelig hærdning af kalken i mørtlen.

Derfor bør det tilstræbes - så vidt muligt - at mure så rent, at afsyring kan undgås.

I dette erfaringsblad gennemgås en række afsyringsskader på forskellige typer murværk, deres årsager samt hvordan de eventuelt kan udbedres.

Desuden gennemgås hvordan eventuel afsyring udføres mest skånsomt i de tilfælde, hvor der er uacceptabelt mange mørtelrester på murværket efter opmuringen.

Fotografiet viser murværk, der er opført uden efterfølgende afsyring.

Indledning

 murværk

Figur 1. Omhyggeligt opført murværk, hvor der er muret så rent, at mørtelrester er accepteret og afsyring er undladt.

Syreskader undgås bedst ved at mure rent, acceptere synlige mørtelrester på det færdige murværk, og således helt undgå afsyring, som vist på indledningsbilledet og figur 1. Skaderne opstår især, hvis der afsyres for tidligt eller for sent, med for stærk koncentration eller uden hensyntagen til murstenstype. Afsyringsproblemerne viser sig på murværket i form af fx

  • mørtelslør 
  • saltudfældninger 
  • forvitring af fuger og mursten 
  • misfarvning (varierer afhængigt af murstenstype). 

Indvendigt murværk – ingen afsyring med saltsyre
Indvendigt murværk må aldrig afsyres med saltsyre, da syredampene herfra kan være sundhedsskadelige. Herudover kan dampene fremkalde korrosionsskader på metalgenstande og medføre tynde, hvidlige belægninger på blandt andet vinduesglas og blanke metaloverflader. Dampene kan afgives selv lang tid efter en bygnings ibrugtagning. Hvis indvendigt murværk fejlagtigt er blevet afsyret med saltsyre, kan syren forsøges neutraliseret ved at behandle murværket med en blanding af 1 del salmiakspiritus til 10 dele vand.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.