Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne

Erfaringsblad
(27) 07 06 29

Indhold

 • Indledning
 • Projektering
 • Kvalitetssikring af projekt
 • Kvalitetssikring af udførelse
 • Valg af undertag
 • Bygbarhed – byggetekniske detaljer
 • Krav til brugsegenskaber
 • Undertagstyper
 • Fast undertag
 • Undertage af selvbærende, ikke-trædefaste pladematerialer
 • Brand
 • Undertage af banevarer
 • Taghældning
 • Afstandslister
 • Opstramning
 • Ventilation
  • Ventileret undertag
  • Uventileret undertag
 • Ventilation, undertag og isolering
 • Dampspærre
 • Gennemføringer og samlinger
 • Tagrenovering
 • Dansk Undertagsklassifikationsordning (DUKO)
 • Klassifikation
 • Uden for klassifikation

Undertage under tagdækninger anvendes for at beskytte de underliggende konstruktioner dels mod indtrængende regn og sne dels mod kondensdryp. Der har gennem en del år været problemer forbundet med uhensigtsmæssig valg eller forkert udførelse af undertage, hvilket fx har reduceret levetiden og medført alvorlige fugt-, råd- og svampeskader. I dette erfaringsblad gennemgås materiale- og udformningsmæssige forudsætninger for valg af undertag, samt hvor de projekterende og udførende skal være opmærksomme ved nybyggeri og renovering. Billedet viser et undertag med utilstrækkelig rivstyrke, som derfor er revnet som følge af blafring.

Indledning

Undertaget har afgørende betydning for et tags tæthed, men da det ofte er skjult bag isolering, er det svært tilgængeligt for inspektion og reparation [1, 2, 3]. Det er derfor vigtigt, at alle de involverede i byggeprocessen – både rådgivere, projekterende, udførende og tilsyn – er meget opmærksomme på, at der anvendes det bedst egnede undertag, og at det indbygges korrekt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne - side 1 Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne - side 2 Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne - side 3 Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne - side 4