Gå til hovedindhold

Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton

påføring af curingmembran på et nyudstøbt terrændæk

Revnedannelser og porøse overflader på nye betonkonstruktioner skyldes blandt andet for hurtig udtørring. For at opnå bedst mulig holdbarhed og for at kunne modstå fx vandpåvirkninger, skift mellem frost og tø, forureninger og tøsalte, skal betonen være af god kvalitet og beskyttes mod for hurtig udtørring. Det gælder såvel i frisk, uafbunden tilstand som under den første del af hærdningen. I bladet gennemgås forskellige metoder til udtørringsbeskyttelse af beton og årsager til revnedannelser. Billedet viser påføring af curingmembran på et nyudstøbt terrændæk med henblik på at undgå for hurtig udtørring.

ID
(29) 16 12 13

Indledning

Beton svinder ved udtørring (vandfordampning), hvilket medfører revner, hvis udtørringen sker, inden betonen har opnået tilstrækkelig styrke. For at modvirke revner og sætninger – og dermed nedsat holdbarhed – skal betonen sikres gode hærdebetingelser. Derfor skal betonen hurtigst muligt efter støbning beskyttes mod udtørring, så svindet reduceres, og så der overalt i betonen er den fornødne vandmængde til reaktion med cementen. For at opnå gode og ensartede egenskaber kræves desuden opmærksomhed vedrørende både betonsammensætning, -blanding og klimaforhold under udstøbning og hærdning.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.