Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton

Indhold

  • Indledning
  • Udtørringsbeskyttelse
  • Betonsammensætning
  • Klimaforhold
  • Sætningsrevner – bleeding
  • Plastisk svindrevner
  • Udtørringssvind
  • Fordampning af vand
  • Beskyttelsesperiode

Revnedannelser og porøse overflader på nye betonkonstruktioner skyldes blandt andet for hurtig udtørring.

For at opnå bedst mulig holdbarhed og for at kunne modstå fx vandpåvirkninger, skift mellem frost og tø, forureninger og tøsalte - skal betonen være af god kvalitet og beskyttes mod for hurtig udtørring.

Det gælder såvel i frisk, uafbunden tilstand som under den første del af hærdningen.

I bladet gennemgås forskellige metoder til udtørringsbeskyttelse af beton og årsager til revnedannelser.

Billedet viser udstøbning med selvkompakterende beton (SCC), hvor der i baggrunden etableres udtørringsbeskyttelse på den afrettede beton.

Forsidefoto: Venligst udlånt af SCC-Konsortiet, 2006.

Indledning

Beton svinder ved udtørring (vandfordampning), og det medfører revner, hvis udtørringen sker inden betonen har opnået tilstrækkelig styrke.

For at modvirke revner og sætninger og dermed nedsat holdbarhed skal betonen sikres gode hærdebetingelser.

Derfor skal betonen hurtigst muligt efter støbning beskyttes mod udtørring, så svindet reduceres, og så der overalt i betonen er den fornødne vandmængde til reaktion med cementen.

For at opnå gode og ensartede egenskaber kræves desuden opmærksomhed vedrørende både betonsammensætning, -blanding og klimaforhold under udstøbning og hærdning.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton - side 1 Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton - side 2