Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Udtørring af bygninger efter vandskader - metoder og materialehensyn

Udtørring af tag

For at reducere risiko for følgeskader - fx skimmelsvampeangreb og trænedbrydende svampe - efter at en bygning, bygningsdele eller byggematerialer har været udsat for en vandskade, skal der hurtigt igangsættes udtørrende foranstaltninger. I dette erfaringsblad præsenteres de metoder, der er til rådighed, samt fordele og ulemper ved de enkelte metoder. Desuden omtales en række materialehensyn, der knytter sig til udtørringsprocessen og den efterfølgende retablering af bygningen. Indledningsbilledet viser affugtningsudstyr monteret på et tag, hvor tagelementer er under udtørring.

Annulleret
23. juli 2012
ID
(99) 01 12 20