Udtørring af bygninger efter vandskader - metoder og materialehensyn

Erfaringsblad
(99) 01 12 20 (annulleret 23.07.2012)

Indhold

 • Indledning
 • Hvordan gribes udtørringen an?
 • Naturlig ventilation
 • Mekanisk ventilation
 • Affugtere
 • Infrarød bestråling
 • Udtørringstider
 • Udtørring af træ
 • Udtørring af beton
 • Valg af affugtningsmetode
 • Retablering

For at reducere risiko for følgeskader - fx skimmelsvampeangreb og trænedbrydende svampe - efter at en bygning, bygningsdele eller byggematerialer har været udsat for en vandskade, skal der hurtigt igangsættes udtørrende foranstaltninger. I dette erfaringsblad præsenteres de metoder, der er til rådighed, samt fordele og ulemper ved de enkelte metoder.

Desuden omtales en række materialehensyn, der knytter sig til udtørringsprocessen og den efterfølgende retablering af bygningen.

Indledningsbilledet viser affugtningsudstyr monteret på et tag, hvor tagelementer er under udtørring.

Indledning

Figur 1. Ved større affugtningopgaver bør udtørringsprocessens forløb følges og dokumenteres gennem fugtmålinger - fra start til slut.

Vandskader kan opstå som følge af fx utætte tage og facader, indtrængning af slagregn, brud og utætheder på vand- og varmerør, lækager fra vaske- og opvaskemaskiner, oversvømmelser efter brandslukning og kraftige regnskyl.

Endvidere har der i de senere år hyppigt været konstateret vandskader på byggepladser som følge af hærværk.

For at reducere såvel de umiddelbare ødelæggelser som eventuelle senere skader forårsaget af svampeangreb og korrosion skal det hurtigt afklares:

 • Hvorfra vandet er kommet og i hvilke mængder.
 • Hvordan standses vandtilgangen.
 • Om vandindtrængningen har været kortvarig eller om den har stået på over længere tid.
 • Hvor stort et område, der har fået vand
 • Om vandet kun er i materialernes overflade, eller om det er trængt dybere ind i materialerne eller eventuelt ind i utilgængelige hulrum.
 • Om der er tegn på andre skader, fx vandindtrængen i elektriske installationer.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Udtørring af bygninger efter vandskader - metoder og materialehensyn - side 1 Udtørring af bygninger efter vandskader - metoder og materialehensyn - side 2 Udtørring af bygninger efter vandskader - metoder og materialehensyn - side 3 Udtørring af bygninger efter vandskader - metoder og materialehensyn - side 4