Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Udtørring af bygninger efter vandskader - metoder og materialehensyn

Udtørring af tag

For at reducere risiko for følgeskader - fx skimmelsvampeangreb og trænedbrydende svampe - efter at en bygning, bygningsdele eller byggematerialer har været udsat for en vandskade, skal der hurtigt igangsættes udtørrende foranstaltninger. I dette erfaringsblad præsenteres de metoder, der er til rådighed, samt fordele og ulemper ved de enkelte metoder. Desuden omtales en række materialehensyn, der knytter sig til udtørringsprocessen og den efterfølgende retablering af bygningen. Indledningsbilledet viser affugtningsudstyr monteret på et tag, hvor tagelementer er under udtørring.

Annulleret
23. juli 2012
ID
(99) 01 12 20

Forfattere

Georg Christensen
Civilingeniør
Bygge- og Miljøteknik A/S
www.byggeteknik.com
gc@byggeteknik.com

Jens Otto Petersen
Teknisk Chef
Munters Fugtteknik
jensotto@polygon.dk

Anne Pia Koch
Centerchef
Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk
anne.pia.koch@teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.