Gå til hovedindhold

Udtørring efter vandskade

Skimmelvækst på pladebeklædning efter oversvømmelse

Der skal hurtigt igangsættes udtørrende foranstaltninger, hvis en bygning eller bygningsdel har været udsat for vandskade. Dette er nødvendigt for at reducere direkte skader og følgeskader, fx skimmelvækst, korrosion og angreb fra trænedbrydende svampe. I erfaringsbladet præsenteres fordele og ulemper ved forskellige udtørringsmetoder. Desuden omtales en række forholdsregler, der knytter sig til udtørringsprocessen og den efterfølgende udbedring efter vandskader. Billedet viser kraftig skimmelvækst på pladebeklædninger i kælder efter oversvømmelse.

Indledning

Vandskader i bygninger kan opstå som følge af fx:

 • skybrud [1] og slagregn,
 • brud og utætheder på vand- og varmerør,
 • lækager fra vaske- og opvaskemaskiner,
 • brandslukning.

Der er desuden konstateret en del fugtskader som følge af uhensigtsmæssig tilrettelægning af byggeprocessen [2, 3] ved både nybyggeri og renovering. Blandt de hyppige årsager er manglende sikring af tæt tag i forbindelse med udførelsen. Ved konstatering af vandskader skal hurtigt afklares:

 • hvor vandet kommer fra og i hvilke mængder,
 • hvordan vandtilgangen standses,
 • om vandindtrængningen har været kortvarig eller har stået på over længere tid,
 • hvor stort område, der har været påvirket af vand,
 • om der kun er fugtigt i materialernes overflade [4], om vandet er trængt dybere ind i materialerne eller eventuelt ind i utilgængelige hulrum,
 • om der er tegn på vandindtrængning i fx el-installationer,
 • om der er risiko for korrosion [5],
 • om der allerede forekommer skimmelvækst [6, 7].

For at sikre korrekt og skånsom udtørring og udbedring ved risiko for skjulte skader anbefales udført en fugtundersøgelse, fx som beskrevet i [8]. Bemærk de særlige forhold vedrørende målemetoder, -udstyr og fejlkilder ved undersøgelser af tagkonstruktioner, beton, træ- og murværk [9, 10, 11]. Der anbefales referencemålinger, som dokumenterer konstruktionernes normale fugtniveau.

Vandskadet kældervæg med skimmelvækst

Figur 1. Vandskadet kældervæg med skimmelvækst efter oversvømmelse.

Vandskade under skab

Figur 2. Der kan stå vand under skabe, som derfor skal fjernes. Sokler kan genbruges, hvis de ikke er deformerede, men det er bedre at anvende sokkelben.

 

Vandskadede pladematerialer

Figur 3. Vandskadede pladematerialer kan ikke genanvendes.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.