Udtørring af byggematerialer - forenklet metode til vurdering af udtørringstid

Erfaringsblad
(99) 10 05 27
Emneord

Indhold

 • Indledning
  • Startfugtindhold
  • Fugtkriterium
  • Konstruktionens dimensioner
  • RF i omgivende luft
  • Temperatur
 • Om byg-erfa.dk/udtoerring
 • Materialers udtørringstid
 • Forudsætninger og begrænsninger
 • Mere avancerede værktøjer

Det er ofte vanskeligt at bedømme hvor lang udtørringstid byggematerialer har behov for inden ibrugtagning, hvis efterfølgende fugtgener skal undgås. For at bidrage til en realistisk planlægning af byggeprocessen har BYG-ERFA udviklet et visualiseringsværktøj, der giver et forenklet bud på udtørringstiden for ofte anvendte byggematerialer – fx træ, beton, tegl, porebeton og letklinkerbeton – hvis udtørringen sker til henholdsvis den ene eller begge sider af en konstruktion. I erfaringsbladet beskrives værktøjets anvendelse, begrænsninger og udtørringsforløbet. Endvidere beskrives en række avancerede værktøjer, som kan anvendes ved behov for mere detaljerede vurderinger. Værktøjet kan tilgås på byg-erfa.dk/udtoerring.

Indledning

Udtørringstiden for opfugtede materialer afhænger af:

 • materialetype,
 • fugtindhold i materialet ved udtørringens begyndelse,
 • materialets ønskede fugtindhold efter afsluttet udtørring (fugtkriteriet),
 • konstruktionens dimensioner,
 • relativ fugtighed (RF) i den luft, der omgiver konstruktionen,
 • konstruktionens temperatur. 
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Udtørring af byggematerialer - forenklet metode til vurdering af udtørringstid - side 1 Udtørring af byggematerialer - forenklet metode til vurdering af udtørringstid - side 2