Udtørring af byggematerialer

- forenklet metode til vurdering af udtørringstid

Oplysninger

ustart =  

uinde =  

ukrit =  
Beregning
Beregnet udtørringstid
 
Læs om beregningens begræsninger i erfaringsblad (99) 10 05 27

Vandindhold [vægtpct.]

Afstand fra midte/lukket side [meter]

Relativ luftfugtighed

Afstand fra midte/lukket side [meter]

Middelvandindhold [vægtpct.]

Udtørringstid [døgn]

Middel relativ luftfugtighed

Udtørringstid [døgn]

Vandindhold [vægtpct.]

Relativ luftfugtighed