Gå til hovedindhold

Tyndpudset murværk – risiko for skader

Tyndpudsning udført for tidligt efter opmuringen

Tyndpudsning udført for tidligt efter opmuringen, hvor mørtelfugerne stadigvæk har været fugtige.

Tyndpuds på murværk af tegl kan i nogle tilfælde blive skadet eller få en meget uensartet fremtræden. Erfaringsbladet beskriver skader, årsager til misfarvninger, krav til underlag, betydning af eksponering i forhold til vejrliget, betydning af forholdene under udførelsen, udførelse på ældre murværk, overfladebehandling samt vedligehold.

Indledning

Traditionelt har tyndpudsmørtler været kalkcementbaserede. I dag anvendes i stigende grad fabriksfremstillede tørmørtler med en række additiver, fx plastificerende, svindkompenserende, pigmenterende og hydrofoberende (vandafvisende).

Tyndpudsmørtler med additiver er ofte, i modsætning til receptmørtler, vedhæftningsforbedrede og til en vis grad vandafvisende. Additiverne mindsker risikoen for fugtopsugning, hvis overfladebehandlingen er intakt, og detaljerne i den øvrige klimaskærm ikke åbner for vandindtrængning. Additiverne kan dog reducere eventuelt indtrængende vands mulighed for at fordampe.

Skader på murværk med tyndpuds er typisk afskalninger, særligt på murværk med revner og tilsvarende defekter, der medfører opfugtning af klimaskærmen ved kraftig vejrligseksponering. På ældre ejendomme kan salte og materialer med moderat eller ringe frostbestandighed forstærke skadesbilledet.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.