Gå til hovedindhold

Tynde overfladelag af mørtel – skader og reparation

Afskallet mur

Det er ikke ualmindeligt at se afskalninger på forholdsvis nyt murværk, der er overfladebehandlet med tynde mørtellag. Årsagen er ofte en kombination af forkerte materialer, forkert udførelse og et uheldigt tidspunkt for udførelsen - uden hensyntagen til særlige forhold i det miljø, der omgiver murværket. I dette erfaringsblad beskrives hvorfor problemerne opstår, hvordan skaderne udbedres, og hvilke krav der bør stilles til arbejdsudførelse og mørteltyper for at sikre holdbarheden. Billedet viser afskalninger fra filtset murværk.

ID
(21) 00 11 28

Indledning

Overfladebehandling af murværk med tynde mørtellag – som filtsning, vand og sækkeskuring – har været anvendt i mange år. Men der har ofte vist sig problemer med holdbarheden. I de fleste tilfælde kan skader i form af afskalninger føres tilbage til arbejdsudførelse og materialevalg – samt manglende hensyn til særlige forhold i udsatte miljøer, fx kystnære områder.

I Tegl 18, Overfladebehandling af murværk, gennemgås hvordan man overfladebehandler nyt murværk med tynde mørtellag. Det bedste underlag for tynde mørtellag er facademurværk opført af blødstrøgne, middelsugende mursten (vandoptagelse ca. 20-30 rumfangsprocent). Murværket må kun indeholde små mængder vandopløselige salte, og der skal altid mures med fyldte fuger (helt frem til stenenes forkant), som trykkes mens mørtlen er plastisk.

indfarvet filtsningslag

Indfarvet filtsningslag i udsat gavl ved den jyske vestkyst, hvor frostafskalningerne er sket nogle millimeter inde i murstenene. Årsag: Der er trængt vand ind i murværket via revner. Filtsningsmørtelen er tilsat et klæbeforbedrende tilsætningsstof, som reducerer vandets mulighed for at fordampe fra murværket.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.