Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Trykimprægneret træ

Trykimprægneret træ

Problem: Træ, der gennem lang tid udsættes for fugt så træfugten overstiger 20%, vil blive nedbrudt af trænedbrydende svampe. Det kan f.eks. være træ i permanent kontakt med havvand, ferskvand eller jord. Insektangreb kan forekomme ved lavere fugtprocenter. Såfremt konstruktionen ikke kan udformes, så længerevarende opfugtning undgås, bør man anvende kemisk træbeskyttelse i form af trykimprægnering. Trykimprægneret træ anvendes også til konstruktioner, der er særligt udsatte for vejr og vind eller vanskelige at inspicere. Ved reparation efter svampeangreb, hvor der er risiko for smitte fra det angrebne træ, eller hvor udskiftning er særlig kostbar, anbefales imprægneret træ. Korrekt brug af trykimprægneret træ forudsætter kendskab til risiko, anvendelse og imprægneringskvalitet.

Annulleret
28. december 2003
ID
(29) 92 04 02
Erstatter
Trykimprægneret træ
(29) 90 08 16
Udgave
2