Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Imprægneret træ

Imprægneret træ - træbeskyttelse

Hvis træ udsættes for fugt gennem længere tid, vil træet blive nedbrudt af svampe eller insekter. Såfremt træværket ikke kan sikres mod nedbrydning ved hensigtsmæssig udformning af konstruktionerne - såkaldt konstruktiv beskyttelse - skal der anvendes imprægneret træ. Imprægneret træ anvendes også ved reparation efter svampeangreb. For at sikre korrekt anvendelse og valg af imprægneret træ, der svarer til risikoen for angreb, er kendskab til de nordiske træbeskyttelsesklasser meget vigtigt. I dette erfaringsblad gennemgås forskellige imprægneringsmetoder, deres egenskaber og hvor der kræves særlig opmærksomhed af hensyn til holdbarhed, risiko for korrosion og miljøforhold.

Annulleret
11. december 2019
ID
(29) 03 12 18
Erstatter
Trykimprægneret træ
(29) 92 04 02
Emneord