Imprægneret træ

Erfaringsblad
(29) 03 12 18
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Brugsklasser (risikoklasser)
 • Europæisk standardisering
 • Nordiske træbeskyttelsesklasser
 • Kemisk træbeskyttelse
 • Beskyttelsesmidlets indtrængning
 • Fugtindhold
 • Bearbejdning efter imprægnering
 • Korrosion og forbindelsesmidler
 • Miljøforhold

Hvis træ udsættes for fugt gennem længere tid, vil træet blive nedbrudt af svampe eller insekter. Såfremt træværket ikke kan sikres mod nedbrydning ved hensigtsmæssig udformning af konstruktionerne - såkaldt konstruktiv beskyttelse - skal der anvendes imprægneret træ. Imprægneret træ anvendes også ved reparation efter svampeangreb. For at sikre korrekt anvendelse og valg af imprægneret træ, der svarer til risikoen for angreb, er kendskab til de nordiske træbeskyttelsesklasser meget vigtigt. I dette erfaringsblad gennemgås forskellige imprægneringsmetoder, deres egenskaber og hvor der kræves særlig opmærksomhed af hensyn til holdbarhed, risiko for korrosion og miljøforhold.

Indledning

Trækonstruktioner skal altid udformes, så træet beskyttes mest muligt mod fugt. Vær opmærksom på, at kemisk træbeskyttelse supplerer – men ikke kan erstatte konstruktiv træbeskyttelse [6]. Ved valg af beskyttelse skal der blandt andet tages hensyn til:

 • Fugtpåvirkningen (brugsklassen)
 • Konsekvenserne af et angreb
 • Hvor let det er at reparere eller udskifte eventuelt angrebet træ, fx om en beklædning er let at udskifte, eller om den er del af det hovedbærende system.

Ved afgivelse af ordre skal angives styrkeklassen for træet i henhold til Trænormen [3], træbeskyttelsesklasse (tabel 1) og eventuelt særlige krav til fugtindhold. Ved modtagelse af træ skal kontrolleres, at oplysningerne på følgesedlen er i overensstemmelse med bestillingen, og at træet er NTR-mærket (Nordisk Træbeskyttelsesråd).

Skitse

Tabel 1. Nordisk Træbeskyttelsesråds mærke med angivelse af træbeskyttelsesklassen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Imprægneret træ - side 1 Imprægneret træ - side 2