Gå til hovedindhold

Forebyggelse mod trænedbrydning – råd-, svampe- og insektskader

Trænedbrydning og træbeskyttelse

Trækonstruktioner, der gennem længere tid har været udsat for fugtpåvirkning, angribes ofte af trænedbrydende svampe, insekter og bakterier. Skadelig opfugtning undgås ved at tage hensyn til dels træets særlige egenskaber dels trækonstruktionens placering i bygningen og udformningen af bygningsdetaljer samt at sørge for vedligehold af udendørs træværk. I erfaringsbladet gennemgås principper for, hvordan træ beskyttes mod nedbrydning – dvs. forebyggende tiltag – i forbindelse med projektering, udførelse og vedligehold af trækonstruktioner.

Indledning

Mange råd-, svampe- og insektskader i trækonstruktioner – især af fyr og gran – kan undgås. Træværkets levetid kan desuden øges væsentligt, hvis der ved projektering, udførelse og vedligehold af bygninger tages hensyn til:

  • træets egenskaber,
  • de materialer, som træet skal virke sammen med,
  • konstruktionens udformning,
  • konstruktionens placering i en bygning.

I Danmark anvendes oftest gran- og fyrretræ til bygningskonstruktioner. I særligt udsatte/belastede konstruktioner anvendes dog også fx eg og udenlandske træarter, eller der suppleres med& kemisk træbeskyttelse.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.