Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger

Erfaringsblad
(99) 96 03 20 (annulleret 30.12.2013)

Indhold

 • God projekteringspraksis med træ
  • Trækonstruktioners holdbarhed
 • Konstruktiv træbeskyttelse
 • Modtagekontrol og opbevaring
 • Tabeller
 • Udførelse og vedligeholdsplan
 • Drift og vedligehold
  • Indendørs trækonstruktioner
 • Reparation af skader
 • Veddets anatomi
 • Veddets kemi og fysik
 • Fugtbalance i træ

Svampeangreb ses ofte på trækonstruktioner, der igennem længere tid har været udsat for fugtpåvirkning. Også bakterier og insekter kan gå til angreb i fugtigt træ.

Periodisk eftersyn og regelmæssigt vedligehold er vigtige, forebyggende aktiviteter i skadebekæmpelse, men det er næsten altid muligt at projektere en trækonstruktion, hvor skadevoldende opfugtning undgås. Der kan f.eks. tages hensyn til trækonstruktionens placering i bygningen samt til vind- og vejrpåvirkning, og måske skal der suppleres med kemisk træbeskyttelse.

Dette BYG-ERFA blad handler kun om konstruktiv træbeskyttelse.

God projekteringspraksis med træ

Der er mange gode grunde til at vælge træ som konstruktionsmateriale. Træ er relativt billigt, let, stærkt, elastisk og nemt at forarbejde. Anvendelser, der tager højde for træets naturlige egenskaber og de materialer, som træet skal virke sammen med, kan give trækonstruktioner en lang levetid.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger - side 1 Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger - side 2 Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger - side 3 Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger - side 4