Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter – skadedyr, fugt, komfort, energirenovering

Erfaringsblad
(12) 08 04 29

Indhold

 • Indledning
 • Punktfundamenter
 • Sikring mod skadedyr
 • Reduktion af fodkulde
 • Fugtbeskyttelse mod jord
 • Ventilation af hulrum under gulv
 • ADVARSEL Lavtliggende bygninger
 • Ombygning af fritidshuse af træ
  • Isolering af gulve
  • Andre foranstaltninger
 • Periodevis anvendelse – hele året
 • Permanent helårsbolig

Mange ældre fritidshuse af træ er opstillet på punktfundamenter. Konstruktionen kan medføre, at ræve, rotter, mus og tilsvarende skadedyr trænger ind under huset. Herudover generes mange beboere af fodkulde ved brug af huset i vinterperioden. Som modforanstaltning udføres ofte en lukning af åbningerne mellem punktfundamenterne - uden hensyntagen til de fugtmæssige konsekvenser, fx skimmelproblemer, råd- og svampeskader i gulvkonstruktionen. I dette erfaringsblad redegøres for, hvordan åbningerne mellem punktfundamenterne kan lukkes forsvarligt, så begge hensyn tilgodeses.

Indledning

I det følgende beskrives forskellige skadedyrsforebyggende foranstaltninger samt nogle muligheder for energi- og komfortforbedringer for fritidshuse af træ opstillet på punktfundamenter. Ud over en gennemgang af ventilationsforholdene beskrives, hvor der kræves opmærksomhed ved ombygning af sådanne bygninger til henholdsvis:

 • periodevis anvendelse uden for sommersæsonen,
 • permanent helårsbolig.

Lukning af åbninger mellem punktfundamenter medfører altid øget fugtbelastning på dækkonstruktionen, dels fordi lukningen ikke kan blive helt tæt mod indtrængende overfladevand, dels fordi jordens naturlige fugtindhold ikke ventileres så effektivt bort. Lukning kan derfor medføre fugtproblemer og dermed skimmelvækst.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter – skadedyr, fugt, komfort, energirenovering - side 1 Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter – skadedyr, fugt, komfort, energirenovering - side 2