Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Skalmure og hulmure med trådbindere - risiko for nedstyrtning

Forstærket gavl

Efter stormen i 1999 undersøgtes [1] en række nedstyrtede murværksgavle, hvor skadens årsag kunne henføres til korrosion i de galvaniserede stålbindere. I marts 2003 væltede - i stille vejr - en skalmur på en bygning fra 1937, hvor binderne var udført af messing, der var nedbrudt af salt iblandet mørtlen som frostsikring. Her var binderne i øvrigt så korte, at selv små differensbevægelser mellem formur og bagvæg har medført flydning i binderne og dermed risiko for træthedsbrud. Disse og tilsvarende skader har rejst spørgsmål om sikkerheden i bygninger med skalmure og hulmure. I dette erfaringsblad redegøres for problemstillingen som baggrund for udpegning af bygninger med sikkerhedsrisiko, samt henvisning til løsninger der kan afhjælpe problemet. Billedet viser en forstærket gavl.