Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Skalmure og hulmure med trådbindere - risiko for nedstyrtning

Forstærket gavl

Efter stormen i 1999 undersøgtes [1] en række nedstyrtede murværksgavle, hvor skadens årsag kunne henføres til korrosion i de galvaniserede stålbindere. I marts 2003 væltede - i stille vejr - en skalmur på en bygning fra 1937, hvor binderne var udført af messing, der var nedbrudt af salt iblandet mørtlen som frostsikring. Her var binderne i øvrigt så korte, at selv små differensbevægelser mellem formur og bagvæg har medført flydning i binderne og dermed risiko for træthedsbrud. Disse og tilsvarende skader har rejst spørgsmål om sikkerheden i bygninger med skalmure og hulmure. I dette erfaringsblad redegøres for problemstillingen som baggrund for udpegning af bygninger med sikkerhedsrisiko, samt henvisning til løsninger der kan afhjælpe problemet. Billedet viser en forstærket gavl.

Annulleret
31. december 2004
ID
(21) 03 09 09