Skalmure og hulmure med trådbindere - risiko for nedstyrtning

Erfaringsblad
(21) 03 09 09 (annulleret 31.12.2004)

Indhold

 • Indledning
 • Hvilke bygninger er i risikogruppen
 • Kontrol af binderne i en mur
 • Murbinderes funktion
 • Udbedring
 • Historisk udvikling

Efter stormen i 1999 undersøgtes [1] en række nedstyrtede murværksgavle, hvor skadens årsag kunne henføres til korrosion i de galvaniserede stålbindere.

I marts 2003 væltede - i stille vejr - en skalmur på en bygning fra 1937, hvor binderne var udført af messing, der var nedbrudt af salt iblandet mørtlen som frostsikring. Her var binderne i øvrigt så korte, at selv små differensbevægelser mellem formur og bagvæg har medført flydning i binderne og dermed risiko for træthedsbrud. Disse og tilsvarende skader har rejst spørgsmål om sikkerheden i bygninger med skalmure og hulmure. I dette erfaringsblad redegøres for problemstillingen som baggrund for udpegning af bygninger med sikkerhedsrisiko, samt henvisning til løsninger der kan afhjælpe problemet.

Billedet viser en forstærket gavl.

Indledning

Erhvervs- og Boligstyrelsen har i juli 2003 opfordret ejere af bygninger med skalmure og hulmure til at få undersøgt, hvorvidt der er behov for udbedring af bindere i deres bygninger.
Problemet er knyttet til mure med trådbindere opført i perioden ca. 1900 til 1969 – for bygninger under 3 etager dog helt frem til 1984. 
Risikogruppen omfatter de bygninger, hvor der er størst risiko for bindersvigt, og hvor konsekvenserne ved svigt er størst, dvs. mulighed for at muren kan falde ned, hvor der færdes mennesker. 
Det stiller umiddelbart alle bygningsejere over for spørgsmålet: 
Er min bygning i risikogruppen? 
Hvis dette er tilfældet, skal bindernes tilstand undersøges – og om nødvendigt skal der eftermonteres nye bindere. På denne baggrund gennemgås i det følgende:

 • Bygninger i risikogruppen
 • Kontrol af binderne i en mur
 • Udbedring
 • Historisk udvikling
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Skalmure og hulmure med trådbindere - risiko for nedstyrtning - side 1 Skalmure og hulmure med trådbindere - risiko for nedstyrtning - side 2