Gå til hovedindhold

Trådbindere i murværk – undgå risiko for nedstyrtning

Korroderet trådbinder i murværk

Efter stormen i 1999 undersøgtes [2] nedstyrtede murværksgavle, hvor årsagen kunne henføres til dels korrosion i varmforzinkede stålbindere dels manglende forankring af gavl til tagkonstruktion [3]. I stille vejr i 2003 væltede en skalmur på en bygning fra 1937, hvor bindere af messing var nedbrudt af salt (iblandet mørtlen som frostsikring). Her var binderne i øvrigt så korte, at selv små bevægelser mellem formur og bagvæg har medført risiko for træthedsbrud. Skaderne har henledt opmærksomheden på sikkerheden i ydermure med skalmure eller hule mure. I dette erfaringsblad redegøres for problemstillingen som baggrund for udpegning af bygninger med sikkerhedsrisiko. Desuden henvises til løsninger, der kan afhjælpe problemet. Billedet viser en frihugget, ældre binder af varmforzinket stål.

Indledning

Erhvervs- og Boligstyrelsen opfordrede i 2003 ejere af ældre bygninger med skalmure og hule mure til at få undersøgt behovet for udbedring af bindere i deres bygninger. Problemet er knyttet til ydermure med ikke-korrosionsfaste trådbindere af messing eller varmforzinket stål. Disse ydermure forekommer i bygninger opført i perioden ca. 1900 til 1969. For bygninger under 3 etager dog helt frem til 1984, da der herefter indførtes et generelt krav om, at alle bindere i ydermure skulle være rustfaste, dvs. af tinbronze eller rustfast stål. Problemgruppen omfatter således kun de bygninger, der kan indeholde ikke-korrosionsfaste bindere, hvor konsekvenserne ved svigt er størst. En-etages bygninger anses ikke for problematiske, da konsekvenserne ved svigt her forventes at være acceptable.

Figur 1 angiver bygninger i problemgruppen. Ejere af disse bygninger skal først have undersøgt, om ydermurene er opbygget som:

  • massiv mur
  • hul mur med faste bindere
  • hul mur med korrosionsfaste trådbindere
  • hul mur med ikke-korrosionsfaste trådbindere.

For den sidstnævnte gruppes vedkommende skal der tages stilling til om – og hvor – der skal eftermonteres nye bindere. På denne baggrund gennemgås efterfølgende:

  • Ydermurens opbygning
  • Undersøgelse af bindernes tilstand
  • Udbedring.
Skitse

Figur 1. Sammenhængen mellem opførelsestidspunkt, antal etager og behovet for nærmere undersøgelse af murværket.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.