Gå til hovedindhold

Termo- og energiruder – dugdannelser, revner og udskiftning

Termorude med forringet isoleringsevne

Energiruder erstatter i stadigt større omfang almindelige termoruder i forbindelse med reparationer og bygningsfornyelse. Med bygningsreglementernes nye energibestemmelser [1] skærpes kravene til energiforbrug og dermed energieffektivitet for de enkelte bygningsdele. Dette blad gennemgår dugdannelser og andre forhold i forbindelse med termoruder og energiruder. Desuden beskrives, hvad der skal sikres i forbindelse med udskiftnings- og monteringsarbejde samt vedligehold, der kan forebygge skader. Billede fra en udestue med termoruder, hvor isoleringsevnen er forringet som følge af undertryk og dermed reduceret afstand mellem glaslagene.

Indledning

Termoruder er normalt velfungerende. Såfremt de er korrekt fremstillet og monteret er 20-25 års levetid ikke unormal. Der kan dog forekomme skader og brugsmæssige problemer, hvoraf nogle kan afhjælpes ved ændret brugeradfærd, mens andre kan forebygges gennem omhyggelig projektering og udførelse. Ved skader, som kræver udskiftning, anbefales at erstatte almindelige termoruder med energiruder. I det følgende gennemgås en række forhold, som kræver særlig opmærksomhed.

Dugdannelse som følge af punktering

Figur 1. Dugdannelse som følge af punktering.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.