Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Dugdannelser, revner og andre problemer med termoruder

Termoruder

Termoruder er i almindelighed velfungerende elementer i moderne byggeri; men undertiden konstateres f.eks. utætheder og forkert lufttryk i ruderne. Termoruden yderst til venstre er punkteret og dugger derfor i glasmellemrummet, hvor saltudfældninger har gjort ruden uklar. Det forvrængede spejlbillede i det højre billede skyldes her overtryk i termoruden. Dette BYG-ERFA blad gennemgår de hyppigst forekommende problemer i forbindelse med termoruder, forklarer deres årsag og anviser eventuelle løsningsmuligheder.

Annulleret
07. december 2005
ID
(31) 95 04 27