Dugdannelser, revner og andre problemer med termoruder

Erfaringsblad
(31) 95 04 27 (annulleret 07.12.2005)
Emneord

Termoruder er i almindelighed velfungerende elementer i moderne byggeri; men undertiden konstateres f.eks. utætheder og forkert lufttryk i ruderne. Termoruden yderst til venstre er punkteret og dugger derfor i glasmellemrummet, hvor saltudfældninger har gjort ruden uklar. Det forvrængede spejlbillede i det højre billede skyldes her overtryk i termoruden. Dette BYG-ERFA blad gennemgår de hyppigst forekommende problemer i forbindelse med termoruder, forklarer deres årsag og anviser eventuelle løsningsmuligheder.