Termisk brud i glas

Erfaringsblad
(31) 98 03 25
Emneord

Indhold

 • Termisk brud i glas
 • Kritisk temperaturforskel
 • Temperaturen i midterfeltet
  • Orientering
  • Hældning
  • Varmeabsorption
  • Luftbevægelse omkring glasset
  • Solafskærmning
  • Antal glaslag
  • Påklæbet solfilm og lignende
 • Temperaturen i randfeltet
  • Bortledning af varme fra glasranden
  • Slagskygge
 • Løsningsforslag
  • Konstruktionsudformning
  • Glaskantens kvalitet
  • Isolering ved karmfuge
  • Varmeforstærket eller hærdet glas
 • Kort sagt

Termisk brud opstår, når temperaturforskellen mellem glassets rand og midte overstiger en vis kritisk grænse. Billedet viser et termisk brud i en butiksrude med farvet folie klæbet på bagsiden. Ruden er fremstillet af almindeligt floatglas, hvor den kritiske temperaturforskel er 40 - 50 °C. Som det fremgår af billedet, har de aktuelle temperaturpåvirkninger imidlertid været væsentligt større. Dette BYG-ERFA blad gennemgår de vigtigste årsager til termisk brud, og omtaler en række forholdsregler til imødegåelse af brudrisikoen.

Termisk brud i glas

Termisk brud opstår spontant i glas, hvis de indre spændinger forårsaget af temperaturforskelle i glasset bliver større end trækstyrken. Oftest er det glassets midterfelt, der opvarmes i forhold til randfeltet. Midterfeltet vil udvide sig, men fastholdes af randfeltet. Derved opstår trækspændinger i randfeltet, og dette kan i visse tilfælde medføre brud. Et termisk brud er karakteriseret ved, at brudlinierne er få og forløber som jævne, rene brudlinier fra glaskanten vinkelret på denne og ind mod midten af glasset.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.