Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Termisk brud i glas

Termisk brud i rude

Termisk brud opstår, når temperaturforskellen mellem glassets rand og midte overstiger en vis kritisk grænse. Billedet viser et termisk brud i en butiksrude med farvet folie klæbet på bagsiden. Ruden er fremstillet af almindeligt floatglas, hvor den kritiske temperaturforskel er 40 - 50 °C. Som det fremgår af billedet, har de aktuelle temperaturpåvirkninger imidlertid været væsentligt større. Dette BYG-ERFA blad gennemgår de vigtigste årsager til termisk brud, og omtaler en række forholdsregler til imødegåelse af brudrisikoen.

Annulleret
28. september 2020
ID
(31) 98 03 25

Forfatter

Jens Kristiansen
Civilingeniør
Glarmesterlauget i Danmark
www.glarmesterlauget.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.