Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Tagterrasser – inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve

tagterrasse

Ved tagterrasser konstateres der ofte vandindtrængen fordi inddækningshøjden mod dør- og facadepartier er for lav. Skybrudslignende situationer medfører desuden behov for hurtig og effektiv vandafledning. I dette blad redegøres for nødvendigheden af at projektere en øget højde på etageadskillelse og gulvopbygning for at opnå tilstrækkelig inddækningshøjde. Der redegøres desuden for at anvende robuste inddækninger, korrekt isolering og sikre effektiv afledning af vand. Kravet om niveaufri adgang skal være opfyldt med de valgte løsninger. På billedet ses en gulvopbygning af betonfliser på fødder og et gitterristedræn langs vægge og døre. Bemærk, at der i dette tilfælde ikke er tale om en helt niveaufri adgang.