Tagterrasser - inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve

Ved tagterrasser konstateres ofte vandindtrængen som følge af for lav inddækningshøjde mod dør- og facadepartier. Skybrudslignende situationer medfører desuden behov for hurtig og effektiv vandafledning. I dette blad redegøres for nødvendigheden af at projektere øget højde på etageadskillelse og gulvopbygning for at opnå tilstrækkelig inddækningshøjde samt at anvende robuste inddækninger, korrekt isolering og sikre effektiv afledning af vand. Kravet om niveaufri adgang skal være opfyldt med de valgte løsninger. På billedet ses en tagterrasse med for lav – næsten ingen – inddækningshøjde mod et vinduesparti, hvilket har givet anledning til vandindtrængen i den pågældende bygning.

Erfaringsbladets sider

Tagterrasser - inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve - side 1 Tagterrasser - inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve - side 2