Tagterrasser - inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve

Indhold

  • Indledning
  • Niveaufri adgang
  • Forøget højde af etageadskillelse
  • Tagterrasser
  • Isoleringsmetode og -materialer
  • Forspændte betondækelementer
  • Etagehøjder og isoleringstykkelse
  • Fald og inddækninger
  • Afvandingsforhold

Ved tagterrasser konstateres ofte vandindtrængen som følge af for lav inddækningshøjde mod dør- og facadepartier. Skybrudslignende situationer medfører desuden behov for hurtig og effektiv vandafledning.

I dette blad redegøres for nødvendigheden af at projektere øget højde på etageadskillelse og gulvopbygning for at opnå tilstrækkelig inddækningshøjde samt at anvende robuste inddækninger, korrekt isolering og sikre effektiv afledning af vand. Kravet om niveaufri adgang skal være opfyldt med de valgte løsninger.

På billedet ses en tagterrasse med for lav – næsten ingen – inddækningshøjde mod et vinduesparti, hvilket har givet anledning til vandindtrængen i den pågældende bygning.

Indledning

varmt tag og høj gulvopbygning

Figur 1. Varmt tag og høj gulvopbygning (målangivelser i mm).

I de senere år er der konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængen ved inddækninger på tagterrasser.

Dette skyldes i mange tilfælde, at der er i forbindelse med etablering af niveaufri adgang er projekteret med for lav inddækningshøjde, hvor belægningen på tagterrassen møder det tilstødende dør- eller facadeparti.

Da projektering af et byggeri med tagterrasser indebærer risiko for vandindtrængen ved inddækningen, er det netop her vigtigt, at være opmærksom på de geometriske forhold i forbindelse med etablering af fald og inddækningshøjder.

Endvidere har det vist sig, at tagterrassers opbygning ikke altid udføres, så afvandingen fra terrasseoverfladen fungerer tilfredsstillende.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Tagterrasser - inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve - side 1 Tagterrasser - inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve - side 2