Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly

Erfaringsblad
(37) 06 04 06
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Substitution af bly
 • Blød zink
 • Titanzink
 • Aluminium
 • Kompositmaterialer
 • Særlige konstruktioner og tilbehør
  • Kapselinddækning
  • Formstykker, tagsten og tudhætter
 • Vedligehold
 • Eksisterende blyinddækninger
 • Utætheder og revnedannelser

Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i miljøet og medfører sundhedsmæssige skader. Siden 2002 har det – med få undtagelser – været forbudt at anvende bly til inddækninger på nye bygninger, fordi blyet afvaskes med regnvandet. I dette blad gennemgås erfaringer med de materialer, der siden forbudet har vundet indpas til udførelse af inddækninger. Da det i nogle tilfælde fortsat er tilladt at anvende bly til reparation af eksisterende blyinddækninger beskrives også, hvor der kræves særlig opmærksomhed ved udbedring af skader. Billedet viser blyfri inddækning i forbindelse med renovering af tegltag.

Indledning

Bly har i mange år været det foretrukne materiale til inddækninger i forbindelse med profilerede tagdækninger. Efter indførelsen af forbud mod brug af bly [1] har en række andre inddækningsmaterialer – fx legeringer af zink eller aluminium samt plast og kompositmaterialer [2] – vundet indpas. I det følgende gennemgås de mest anvendte inddækningsmaterialers fordele, ulemper og særlige anvendelsesområder. Herudover vises eksempler på tagdækningsproducenters særlige tilbehør til brug for gennemføringer, afslutninger og overgange. Til sidst omtales også, hvor der kræves opmærksomhed ved reparation af blyinddækninger, idet det stadig er tilladt at anvende bly i nogle tilfælde.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly - side 1 Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly - side 2